dongcong.net
 
 


68. Tự Do Chọn Đức Kitô

Sự khẩn thiết của hoạt động truyền giáo phát xuất từ sự sống mới do Đức Kitô đem lại và được các môn đệ của Người đem ra thực hành. Sự sống mới này là tặng ân Chúa ban, và các dân tộc phải chấp nhận và phát triển nó lên nếu họ ước ao thực thi trọn vẹn ơn gọi bước theo Đức Kitô....

Thiên Chúa tặng ban cho nhân loại sự sống mới này. “Ai có thể chối bỏ Đức Kitô và tất cả những gì Người đã đem lại cho con người trong dòng lịch sử của họ? Dĩ nhiên họ có thể. Con người có tự do chọn lựa. Họ có thể chối bỏ Thiên Chúa...”

Việc rao giảng Đức Kitô và làm chứng về Người phải được thực hiện trong sự tôn trọng lương tâm, không được xâm phạm quyền tự do con người. Đức tin cần có sự tự do đáp ứng từ phía con người. Nhưng đồng thời, đức tin cũng cần phải được bày tỏ cho họ. Đức Thánh Cha Phaolô VI nói: “Các dân tộc có quyền được biết đến sự phong phú của mầu nhiệm Đức Kitô – sự phong phú mà trong đó chúng ta tin rằng toàn thể nhân loại có thể chắc chắn tìm thấy được mọi cái mà nhân loại đang mò mẫm kiếm tìm có liên quan đến Thiên Chúa, đến con người và vận mệnh của nó, đến sự sống, sự chết và chân lý.”

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)