dongcong.net
 
 


69. Thánh Thể Nuôi Dưỡng Gia Đình

Thánh Thể thật là một nhiệm tích tuyệt diệu. Trong đó Đức Kitô ban mình cho chúng ta làm của ăn thức uống như một nguồn mạch của quyền năng cứu độ. Người đã để lại chính mình Người cho chúng ta để chúng ta có thể được sống và sống sung mãn (x. Ga 10,10)... Sự sống mà Đức Kitô đem đến là để cho chúng ta.

Chính là để cho các con đó, hỡi những người chồng, những người vợ, các bậc cha mẹ và gia đình thân mến! Chúa Giêsu đã chẳng lập phép Thánh Thể trong bữa tiệc ly, trong bối cảnh giống như một gia đình sao? Khi các con hoà thuận cùng nhau dùng bữa thì Đức Kitô ở giữa các con. Và Người là Đấng Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta một cách vĩ đại hơn mỗi khi các con đến gần bàn tiệc Thánh Thể. Có thể xảy ra, như đã xảy ra ở làng Emmaus, Người chỉ được nhận ra vào lúc “bẻ bánh”(Lc 24,35). Có thể là từ lâu rồi Người đang bị chặn lại ở ngoài cửa, và đang chờ chúng ta mở cửa để Người có thể vào đồng bàn với chúng ta (Kh 3,20).

Bữa tiệc ly và những lời Người nói ở đó chứa đựng tất cả quyền năng và sự khôn ngoan của hy tế thập giá. Không có quyền năng và sự khôn ngoan nào khác mà bởi đó chúng ta được cứu rỗi, và nhờ đó chúng ta có thể cứu thoát người khác. Không có quyền năng và khôn ngoan nào khác mà bởi đó các con, những bậc cha mẹ có thể giáo dục chính mình và con cái. Quyền năng giáo dục của Thánh Thể được chứng tỏ qua các thế hệ và các thế kỷ.

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)