dongcong.net
 
 


71. Xa Lìa Lòng Thương Xót của Thiên Chúa

Tâm trạng ngày nay, có lẽ hơn bao giờ hết, dường như dị ứng với một vị Thiên Chúa xót thương. Thật sự, nó có khuynh hướng loại ra khỏi cuộc sống và lòng người chính cái ý nghĩ về lòng thương xót. Ý niệm “thương xót” có vẻ làm cho con người cảm thấy khó chịu, chính họ, do sự phát triển của nền khoa học kỹ thuật chưa từng có trong lịch sử, đã trở thành chủ nhân của địa cầu, chinh phục và chi phối nó (x. St 1,28). Khi thấy mình đã thống trị được trái đất này... dường như họ cảm thấy không còn cần đến lòng thương xót...

Chân lý được mặc khải trong Chúa Kitô về Thiên Chúa là “Cha nhân từ xót thương,” (2Cr 1, 3) khiến chúng ta có thể “xem” Người như là rất gần gũi với con người, đặc biệt khi con người bị đau khổ, khi con người bị đe doạ tại chính tâm điểm của hiện hữu và phẩm giá mình. Và đây là lẽ tại sao, trong tình hình Giáo hội và thế giới ngày nay, nhiều cá nhân và đoàn thể được cảm thức đức tin sống động hướng dẫn đang quay về – cha nói hầu như tự phát – với lòng thương xót của Thiên Chúa. Họ chắc chắn đang được chính Đức Kitô thúc đẩy, Người là Đấng đang hoạt động trong tâm hồn con người nhờ Thần Khí của Người.

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)