dongcong.net
 
 


72. Chúa Giêsu, Đấng Giầu Lòng Thương Xót

Trước mặt những người đồng hương Nazareth của Người, Chúa Kitô đã trích dẫn lời tiên tri Isaia: “Thánh Thần Chúa ngự xuống trên tôi, vì Người đã xức dầu sai tôi đi rao giảng Tin Mừng cho người nghèo khó...” (x. Lc 4, 18 –19).

Đặc biệt qua lối sống và những hành động của Người, Chúa Giêsu đã tiết lộ rằng tình yêu đang hiện diện trong thế giới mà chúng ta đang sống – một tình yêu hữu hiệu, một tình yêu đang tỏ mình ra cho con người và đang ôm ấp mọi cái làm nên nhân tính của nó. Tình yêu này đang đặc biệt tỏ mình ra khi tiếp cận với cảnh khổ, bất công và nghèo khó – khi tiếp cận với toàn bộ “thân phận con người” về mặt lịch sử, thân phận mà trong nhiều cách, biểu lộ sự yếu đuối và giới hạn, cả về thể lý lẫn luân lý. Đó chính là cách thức và phạm vi mà trong đó tình yêu tự bộc lộ mình mà theo ngôn ngữ Thánh Kinh được gọi là “lòng thương xót”.

Rồi Đức Kitô mặc khải Thiên Chúa là Cha, Đấng là “tình yêu”... Đức Kitô mặc khải Thiên Chúa như “Đấng giầu lòng thương xót,” như chúng ta đọc thấy trong thư thánh Phaolô (Eph 2, 4). Chân lý này không chỉ là chủ đề cho một giáo huấn. Đó là một thực tại được Đức Kitô làm cho hiện diện trước mắt chúng ta. Việc làm cho Chúa Cha hiện diện như tình yêu và lòng thương xót, trong ý thức của Đức Kitô, là tiêu chuẩn nền tảng của sứ mạng của Người như là Đấng thiên sai. Điều này được thừa nhận bởi những lời Người đã thốt ra lần đầu ở hội đường Nazareth và sau này ở trước mặt các môn đệ của Người và trước mặt các sứ giả của Gioan tẩy giả.

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)