dongcong.net
 
 


74. Chăm Sóc Sức Khoẻ Con Người

Trong các chuyến tông du của cha, đặc biệt tại các nước đang phát triển, cha thấy rằng việc chăm sóc sức khoẻ có một vị trí chiến lược đối với con người. Chẳng hạn kỹ thuật đang có khuynh hướng đòi hỏi phải được chú ý hơn, nhưng nó không luôn luôn bảo vệ các quyền con người.

Đau khổ, bệnh tật và chết chóc là điều không thể tránh đối với đời sống con người. Tất cả chúng ta phải hợp tác với nhau để giải quyết theo cách nhân loại những vấn đề mà những thực tại đó gây ra. Việc giúp bệnh nhân vượt thắng được những bệnh tật của họ một cách có phẩm giá chắc chắn là sự phục vụ mà nhân loại trông mong từ nơi khoa học, kỹ thuật và y khoa. Nhưng điều này là không thể có được nếu không có một cái nhìn sáng suốt về sự cần thiết tuyệt đối tôn trọng con người. Sau hết, con người là tạo vật duy nhất siêu vượt trên thực tại vật chất vì khía cạnh thiêng liêng của nó. Đây phải là điều chúng ta cần lưu ý luôn luôn nếu chúng ta thực sự muốn tránh những hậu quả trong môi trường y khoa có thể gây ra những bệnh xã hội trầm trọng. Chúng ta phải tôn trọng phẩm giá con người gồm cả khía cạnh thiêng liêng của nó.

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)