dongcong.net
 
 


75. Phụ Nữ Trong Vai Trò Lãnh Đạo

Dù không được gọi làm tông đồ trong nhóm mười hai, và do đó không được trao thừa tác vụ linh mục, nhưng nhiều phụ nữ đã tháp tùng Chúa Giêsu trong sứ vụ của Người và đã tham gia vào nhóm các tông đồ (x. Lc 8, 2-3); đã có mặt dưới chân thánh giá (x. Lc 23, 49); đã tham dự cuộc an táng Đức Kitô (x. 23, 55); đã lãnh nhận và truyền đạt sứ điệp phục sinh vào sáng sớm ngày Phục sinh (x. Lc 24, 1-10); và đã cầu nguyện với các tông đồ trong nhà tiệc ly chờ đón Chúa Thánh Thần (x. Cv 1, 14).

Theo chứng từ Phúc âm, Giáo hội ngay từ ban đầu đã phá thông lệ của thời đại và mời gọi các phụ nữ đến lãnh những bổn phận liên quan đến việc rao giảng Phúc âm. Trong các thư, thánh Phaolô đã nêu tên nhiều phụ nữ với những phận vụ khác nhau của họ trong cộng đồng kitô hữu tiên khởi (x. Rm 16,1-15; Pl 4,2-3; Cl 4,15 và 1Cr 11,5; 1Tm 5,16). Đức Thánh Cha Phaolô VI nói: “Nếu chứng từ của các tông đồ đã xây dựng Giáo hội, thì chứng từ của các phụ nữ cũng góp phần lớn lao vào việc nuôi dưỡng đức tin của các cộng đồng kitô hữu.”

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)