dongcong.net
 
 


76. Chứng Từ Không Thể Thay Thế Của Các Phụ Nữ

Nhờ việc noi gương Đức Maria, Đấng mà sau này Elisabét đã gọi là có phúc vì đã tin (x. Lc 1,45), và nhờ việc nhớ lại Chúa Giêsu cũng đòi hỏi Matta phải tuyên xưng đức tin trước khi Người phục sinh Lazarô (x. Ga 11,26), người phụ nữ kitô sẽ cảm thấy được mời gọi một cách cá biệt để tuyên xưng và làm chứng cho đức tin.

Giáo hội cần có những nhân chứng cương quyết, kiên trì và trung tín, những người mà đối diện với những sự vô tín và nghi ngờ tràn ngập mọi tầng lớp trong xã hội ngày nay, sẽ chứng tỏ, bằng lời nói và việc làm, sự tận tâm của họ đối với Đức Kitô hằng sống.

Chúng ta không thể quên rằng... vào ngày Chúa Giêsu phục sinh, chính các phụ nữ là những nhân chứng đầu tiên cho chân lý này...Lúc đó, họ cũng bộc lộ tính trực giác của trí năng nữ giới, khiến cho họ dễ mở ra trước chân lý mặc khải hơn, có thể hiểu được ý nghĩa của các sự kiện và chấp nhận sứ điệp Phúc âm. Dọc theo các thế kỷ có vô số những bằng chứng về khả năng và sự sẵn sàng này... Các phụ nữ có một đường lối đặc biệt để truyền bá đức tin và do đó chính Chúa Giêsu đã mời gọi họ rao giảng Tin Mừng.

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)