dongcong.net
 
 


77. Sự Khó Nghèo Phúc Âm Làm Chúng Ta Nên Tốt Hơn

Sự khó nghèo Tin Mừng rất khác với cái nghèo về kinh tế xã hội... Cái nghèo này có những tính chất khắc nghiệt và thường bi thảm, vì nó được cảm thấy như một hình thức cưỡng bách. [Nhưng] đức nghèo Tin Mừng do con người tự do chọn nhằm đáp lại lời khuyên của Đức Kitô: “Không ai có thể làm môn đệ Ta nếu không từ bỏ những gì mình có” (Lc 14,33).

Đức nghèo Tin Mừng như thế là nguồn mạch của bình an vì nhờ đó người ta có thể thiết lập một mối tương quan phù hợp với Thiên Chúa, với người khác và với muôn vật. Do đó, đời sống của những con người tự đặt mình vào trong những trường hợp này làm chứng con người hoàn toàn lệ thuộc vào Thiên Chúa, Đấng yêu thương mọi tạo vật. Họ đi đến chỗ nhận ra công dụng của tài sản vật chất: đó là một tặng ân của Thiên Chúa ban nhằm mưu ích cho mọi người.

Đức nghèo Tin Mừng... biến đổi những ai chấp nhận nó. Họ không thể chịu dửng dưng khi đối mặt với những đau khổ của người nghèo. Thật thế, họ cảm thấy được thúc đẩy cùng với Chúa tham dự một cách chủ động vào tình yêu ưu ái của Người dành cho họ. Những ai nghèo khó theo tinh thần Tin Mừng luôn sẵn sàng hy sinh tài sản của họ và chính bản thân họ vì sự sống của tha nhân. Ước muốn duy nhất của họ là sống hoà thuận với mọi người, đem đến cho mọi người tặng ân an bình của Chúa Giêsu (x. Ga 14,27).

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)