dongcong.net
 
 


78. Thánh Clara Nhìn Thấy Chúa Kitô Trong Người Nghèo

Hành trình chiêm niệm của thánh nữ Clara, mà đỉnh cao của nó ở nơi cái nhìn của thánh nữ về Đức Vua vinh hiển, bắt đầu ngay trong sự hoàn toàn phó thác cho Thần Khí của Chúa một cách giống như Đức Maria vào lúc truyền tin. Nó bắt đầu với tinh thần khó nghèo (x. Lc 1, 48) làm cho thánh nữ trống rỗng mọi sự trừ ánh nhìn đơn sơ dán chặt vào Chúa.

Đối với thánh Clara, đức khó nghèo - mà thánh nữ rất yêu mến và thường hay đề cập đến trong các bản văn – là sự giàu sang của linh hồn. Khi đã tước bỏ hết mọi của cải, linh hồn trở nên giống như chiếc bình trống rỗng trong đó Thiên Chúa có thể đổ tràn đầy các tặng ân của Người...

Nếu Catarina Siena là vị nữ thánh say mê Máu Thánh Đức Kitô; thì Têrêsa Mẹ là người phụ nữ vượt qua từ “phòng” này đến “phòng” khác, cho đến cửa phòng của Đức Vua trong Cung Nội; và Têrêsa Hài Đồng là một người, trong cái đơn sơ của Phúc âm, đã bước đi trên con đường nhỏ – thì Clara là người yêu say mê Đức Kitô tử giá khó nghèo, mà thánh nữ muốn đồng hoá với một cách tuyệt đối...

Thực ra, toàn thể cuộc đời của Clara là một phép Thánh Thể. Giống như Phanxicô, từ tu phòng của mình, thánh nữ đã dâng lên Thiên Chúa lời “tạ ơn” liên lỉ bằng những lời tán dương, van xin, cầu bầu, qua những hy sinh, đau khổ, than khóc. Thánh nữ chấp nhận mọi sự và dâng nó lên Chúa Cha hiệp với lời tạ ơn vô cùng của Con Độc Nhất, là Chúa Con, Đấng tử giá và phục sinh, đang sống bên hữu Đức Chúa Cha.

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)