dongcong.net
 
 


79. Đồng Trinh – Mẫu Tính Thiêng Liêng

Đồng trinh theo Phúc âm nghĩa là từ khước việc vợ chồng và do đó là từ bỏ tư cách làm mẹ về thể lý. Tuy nhiên, sự từ bỏ thứ mẫu tính này, một sự từ bỏ có thể bao gồm một hy sinh lớn lao đối với người phụ nữ, lại có thể đưa lại một thứ mẫu tính khác – mẫu tính “theo tinh thần” (x. Rm 8, 4). Vì sự đồng trinh không tước khỏi người phụ nữ những đặc quyền của họ.

Mẫu tính thiêng liêng mang nhiều hình thức khác nhau... Nó có thể tỏ mình ra qua sự quan tâm đến tha nhân, đặc biệt là những người lâm cảnh túng quẫn nhất: người bệnh nạn tật nguyền, người bị bỏ rơi, cô nhi, người già, trẻ em, người trẻ, tù nhân và, nói chung là những người bị gạt ra bên lề xã hội. Bằng cách này, người phụ nữ thánh hiến tìm thấy Đức Lang Quân của mình, rất khác mà cũng rất giống, trong từng người và mọi người, theo như chính lời Người đã nói: “Những gì các con làm cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây là các con làm cho chính Ta vậy” (Mt 25,40). Tình yêu mang tính hiền thê thiêng liêng luôn bao hàm tích cách sẵn sàng trào thông ra cho những người ở trong phạm vi hoạt động của nó. Trong bậc hôn nhân, tính cách sẵn sàng này, mặc dù cũng mở ra cho mọi người, nhưng chủ chốt hệ tại tình yêu mà cha mẹ dành cho con cái họ. Trong bậc đồng trinh, sự sẵn sàng này được mở ra cho tất cả những ai được tình yêu của Đức Lang Quân Giêsu Kitô ôm ấp.

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)