dongcong.net
 
 


80. Tính Dục Và Chủ Nghĩa Tiêu Thụ

Sự quyến rũ của cái gọi là “xã hội tiêu thụ” rất mạnh mẽ nơi những người trẻ đến nỗi họ trở nên bị thống trị và tù hãm bởi lối giải thích về cuộc sống con người theo chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa khoái lạc. “Hạnh phúc” vật chất, mà người ta theo đuổi quyết liệt, trở nên một lý tưởng duy nhất để phấn đấu trong cuộc đời, một hạnh phúc mà người ta cố đạt cho được bằng mọi cách và mọi giá. Người ta thường từ chối mọi cái nói về sự hy sinh và khước từ mọi cố gắng tìm kiếm và thực hành những giá trị về tôn giáo và tinh thần. Sự quá lo lắng đến của cải sẽ hất bỏ những điều chính yếu trong cuộc đời. Hậu quả là những giá trị cá nhân và liên vị bị giải thích và sống không phù hợp với logic của sự hiến dâng và quảng đại nhưng chỉ phù hợp với logic của sự chiếm hữu ích kỷ và khai thác người khác.

Điều này đặc biệt được phản ánh trong lối nhìn về tính dục con người theo đó phẩm giá tính dục giúp hiệp thông... giữa những con người bị thoái hoá. Do đó, nó bị giảm thiểu xuống không hơn gì một món hàng tiêu thụ. Trong trường hợp này nhiều người trẻ phải trải qua một kinh nghiệm thấm thía: thay vì góp phần vào sự trưởng thành nhân cách vui tươi và hài hoà,... thì lại trở nên co cụm vào chính mình do những diễn tiến nghiêm trọng về mặt tâm lý và đạo đức. Tình huống này không thể nào không có những hậu quả trầm trọng trên chính họ trong tương lai.

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)