dongcong.net
 
 


81. Sự Khiêu Dâm Và Gia Đình

Sự phát triển nhanh chóng của nền văn hoá khiêu dâm chỉ là một dấu hiệu của cơn khủng hoảng lớn lao về các giá trị đạo đức đang tác động trên xã hội hiện nay. Khiêu dâm là vô đạo đức và cuối cùng là phản xã hội, chính xác là vì nó trái với chân lý về con người được tạo dựng nên theo hình ảnh và giống Thiên Chúa. Theo chính bản tính của nó, khiêu dâm chối bỏ ý nghĩa đích thực của tính dục con người như là một tặng ân của Thiên Chúa cho con người để hướng con người đến tình yêu và đến sự tham gia vào hoạt động sáng tạo của Thiên Chúa qua việc sinh sản có trách nhiệm. Với việc hạ thấp thân xác thành một dụng cụ để thoả mãn giác quan, khiêu dâm khiến người ta không đạt đến sự trưởng thành luân lý đích thực được và phá hoại sự phát triển những mối quan hệ trưởng thành và lành mạnh. Chắc chắn nó sẽ dẫn đến sự khai thác người khác, đặc biệt những người quá dễ bị thương thổn, như được thấy rõ một cách bi thảm trong trường hợp khiêu dâm trẻ em...

Gia đình thường thường là nơi trước nhất phải chịu khốn khổ từ sự khiêu dâm và những hậu quả thảm khốc của nó để lại trên con cái. Bởi vậy, như những tế bào chủ chốt của xã hội, gia đình phải là chiến sỹ tiên phong trong cuộc chiến chống lại sự dữ xấu xa này.

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)