dongcong.net
 
 


82. Niềm Vui Hoà Giải

Hãy dọn đường cho Đức Chúa, hãy sửa đường ngay thẳng cho Người” (Lc 3, 4).

Lời chứng [của Gioan Tẩy Giả] cho thấy rằng để đi và tìm gặp Đức Chúa thì điều cần thiết là phải tạo nên những khoảng “sa mạc” ở trong và chung quanh chúng ta – những cơ hội để từ bỏ những gì là thừa thãi, để tìm kiếm cái thiết yếu, một bầu khí lặng thinh và cầu nguyện.

Thánh Gioan Tẩy Giả mời chúng ta, trên hết, hãy quay về với Thiên Chúa, quyết liệt xa lánh tội lỗi là cái làm đầu độc trái tim con người và làm cho con người mất niềm vui của việc gặp gỡ Thiên Chúa.

Đặc biệt là nhờ nhiệm tích hoà giải người kitô hữu có thể cảm nghiệm được điều này, khi tái khám phá chân lý về cuộc đời riêng họ dưới ánh sáng Lời Chúa. Họ có thể nếm hưởng niềm vui mỗi khi hoà được với chính mình và với Thiên Chúa.

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)