dongcong.net
 
 


83. Động Lực Truyền Giáo Từ Gia Đình

Chính Đức Kitô đã chọn một gia đình làm nơi để Người nhập thể và chuẩn bị cho sứ mạng mà Cha trên trời đã uỷ thác cho Người. Hơn nữa, Người đã thành lập một gia đình mới, là Giáo hội, như một sự nối tiếp hành vi cứu độ phổ quát của Người. Do đó, Giáo hội và gia đình theo cái nhìn của sứ mạng Đức Kitô, có những liên hệ ràng buộc lẫn nhau và những mục đích chung. Nếu tất cả mọi kitô hữu đều chia sẻ trách nhiệm đối với hoạt động truyền giáo,... thì gia đình kitô hữu, được xây trên một nhiệm tích đặc biệt, còn phải cảm thấy tinh thần truyền giáo thôi thúc hơn nữa...

Hai vị thánh bổn mạng của các nhà truyền giáo, cũng như nhiều người thợ Phúc Âm, đã vui sống tuổi thơ của mình trong một gia đình kitô hữu đích thực. Thánh Phanxicô Xaviê đã phản ánh trong cuộc đời truyền giáo của mình tinh thần quảng đại, chân thật và đạo đức sâu xa mà ngài đã sống nghiệm được trong gia đình ngài và đặc biệt bên cạnh mẹ ngài. Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu đã viết về mình với đặc nét đơn sơ: “Suốt cả cuộc đời, con đã được Chúa nhân lành bao bọc bằng tình yêu: những kỉ niệm đầu đời con đầy những nụ cười và những vuốt ve mơn chớn rất dịu dàng!”

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)