dongcong.net
 
 


84. Chung Một Sự Sống, Một Tình Yêu

Những nhánh nho được liên kết với cây nho và từ đó chúng hút chất dinh dưỡng để làm cho “trái” đơm bông và phát triển. Các môn đệ được liên kết với Chúa cũng như vậy...

Nhánh nho không có sự sống của riêng mình. Chúng chỉ sống nếu được liên kết với thân cây của chúng. Sự sống của chúng được đồng hoá với sự sống của thân cây. Một dòng nhựa duy nhất châu lưu trong cả hai; cây nho và nhánh sinh ra cùng một trái. Do đó có một mối liên hệ không thể phá vỡ giữa chúng, làm nên biểu tượng sống động về mối liên hệ giữa Chúa Giêsu và các môn đệ của Người: “Các con hãy sống trong thầy cũng như thầy sống trong các con” (Ga 15,4).

Trong các nhánh nho tất cả được nuôi dưỡng bởi cùng một thứ nhựa, họ cũng được liên kết với nhau bởi sự hiệp thông tương hỗ. Sự đòi hỏi hiệp thông trong tình yêu phát xuất từ sự hiệp thông sự sống này: “Các con hãy yêu mến nhau như Thầy đã yêu các con” (Ga 15,12). Đó là tình yêu mạnh mẽ, không giới hạn và không ràng buộc. Chúa Giêsu đã liên kết nó với đau khổ và sự chết của Người để cứu chuộc các bạn hữu Người, là các môn đệ tin vào Người. “Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người hiến mạng sống mình vì bạn hữu” (Ga 15,13). Sự đề cập đến ơn cứu chuộc nêu bật số phận chung của người môn đệ Đức Kitô. Tất cả họ đều được cứu chuộc bởi một Chúa duy nhất.

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)