dongcong.net
 
 


85. Cây Nho Và Bánh

“Ta là cây nho... ai sống trong Ta và Ta ở trong nó, sẽ sản sinh phong phú” (Ga 15,5). Chúa Giêsu vẫn ở trong chúng ta qua phép Thánh Thể. Lời Chúa Giêsu mời gọi “ở lại trong Người” nhắc nhớ chúng ta về một chân lý khác mà Người đã đề cập đến trong bối cảnh của bài giảng dài về “bánh sự sống.” “Ai ăn Thịt và uống Máu Ta thì sẽ có sự sống đời đời” (x. Ga 5,56). Chúa Giêsu nói như thế với đám đông.

Đoạn văn song song này tỏ cho chúng ta thấy biểu tượng về cây nho cũng ám chỉ về Thánh Thể như thế nào. Chúng ta thấy cách mà chúng ta ở lại trong Chúa Giêsu, Cây Nho Thật, được thực hiện bằng việc chúng ta lấy Người làm của ăn. Thánh Thể là chính Chúa Giêsu đang ở lại giữa chúng ta một cách thực sự và thực tế. Mặc dù, Người xuất hiện trước chúng ta dưới dấu chỉ nhiệm tích của bánh và rượu, thì Người cũng thực sự hiện diện bên chúng ta.

Thực ra, những dấu chỉ này không đem lại cho chúng ta cái vui sướng được nhìn thấy Người bằng mắt, nhưng chúng cũng đem lại cho chúng ta một sự bảo đảm về sự hiện diện của Người giữa chúng ta. Chúng ta là những người thụ hưởng quyền năng hiện diện mọi nơi mọi lúc của Người một cách nhiệm tích như lương thực cho linh hồn chúng ta. Tất cả chúng ta hãy đến gần bàn thánh Chúa để lãnh nhận của ăn quý giá này.

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)