dongcong.net
 
 


86. Nhiệm Tích Và Linh Hồn Của Tình Yêu

Việc phượng tự Thánh Thể vẫn tiếp tục là linh hồn của toàn thể đời sống kitô hữu. Thực ra, đời sống kitô hữu được diễn tả trong sự hoàn thành giới răn vĩ đại nhất – yêu mến Thiên Chúa và tha nhân. Tình yêu này tìm thấy cội nguồn của nó trong nhiệm tích Thánh Thể, mà thông thường được gọi là nhiệm tích tình yêu.

Thánh Thể biểu thị đức bác ái này, và do đó nhắc lại nó, làm cho nó hiện diện và đồng thời hiện thực hoá nó. Mỗi lần chúng ta rước Thánh Thể cách có ý thức, thì sẽ mở ra trong linh hồn chúng ta một chiều kích đích thực của tình yêu khôn dò đó, bao gồm mọi thứ mà Thiên Chúa đã làm và vẫn còn tiếp tục làm cho con người chúng ta. Như Đức Kitô nói: “Cha thầy vẫn làm việc và thầy cũng làm như vậy.” Cùng với tặng ân tự do khôn dò này...nó cũng phát sinh trong chúng ta một lời đáp yêu sống động. Chúng ta không chỉ biết tình yêu; chính chúng ta cũng bắt đầu yêu. Chúng ta bước vào trên nẻo đường yêu thương và theo con đường này thực hiện những tiến bộ...

Phượng tự Thánh Thể do đó chính là cách diễn tả của tình yêu vốn là nét đặc trưng xác thực và sâu xa nhất của ơn gọi kitô hữu.

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)