dongcong.net
 
 


87. Chia Sẻ Báu Tàng

Dấn thân vào việc tân phúc âm hóa có nghĩa là chúng ta xác tín rằng chúng ta có một cái gì đó giá trị để trao tặng cho gia đình nhân loại vào lúc bình mình của nghìn năm mới... Trao tặng “một sự khôn ngoan thuần tuý nhân loại, một khoa học giả tạo về hạnh phúc”29, thì chưa đủ. Chúng ta phải xác tín rằng chúng ta đang có “một viên ngọc cao giá” (x. Mt 13,46), một “kho tàng” vĩ đại (x. Mt 13,44), là nền tảng cho cuộc sống trần gian và sự cứu độ đời đời của mọi phần tử trong dòng dõi nhân loại...

Vào thời điểm như thế này, khi mà nhiều người đang lẫn lộn về những giá trị và những chân lý nền tảng mà trên đó xây nên đời sống của họ và tìm kiếm sự cứu độ đời đời; khi mà nhiều người công giáo đang có nguy cơ đánh mất viên ngọc cao giá là đức tin của mình; khi mà không có đủ số linh mục, tu sĩ nam nữ để hỗ trợ và hướng dẫn, không đủ số những tu sĩ chiêm niệm để duy trì trước mắt dân chúng cái ý nghĩa về quyền tối thượng của Thiên Chúa, thì chúng ta phải xác tín rằng Đức Kitô đang bị vít lại trước nhiều con tim, đang tìm kiếm những người trẻ giống các con để sai đi làm vườn nho nơi mà một mùa gặt phong phú đang chờ đợi...

Chúng ta hãy sốt sắng cầu xin với Chủ Vườn để cho giới trẻ của thế giới không ngần ngại đáp lại: “Này con đây xin hãy sai con!” “Hãy sai chúng con!”

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)