dongcong.net
 
 


88. Sự Sống Trên Sự Chết

Đứng trước mầu nhiệm sự chết con người hoàn toàn bất lực. Mọi cái chắc chắn của nhân loại bắt đầu lung lay. Tuy nhiên, chính khi đứng trước trở lực này mà đức tin Kitô giáo, nếu được hiểu và được chấp nhận trong tất cả sự phong phú của nó, sẽ đem lại một nguồn thanh thản và bình an. Thực ra, dưới ánh sáng Phúc âm, con người mặc một chiều kích siêu nhiên mới mẻ. Điều xem ra vô nghĩa sẽ đạt được ý nghĩa và giá trị.

Khi không dựa vào sứ điệp cứu độ của đức tin và hy vọng, thì hậu quả là tiếng gọi của đức ái trở nên yếu kém. Những nguyên tắc thực dụng và vị lợi sẽ nhập cuộc, cuối cùng đi đến chủ trương rằng giết chết những con người đã trở nên gánh nặng cho chính mình và cho người khác, là hợp lý và có thể biện minh được... Ở đây chúng ta có thể nghĩ, chẳng hạn về sự phá thai, sự chết êm dịu cho trẻ sinh non, sự tự sát, sự chết êm dịu cho bệnh nhân nan trị, và nhiều thứ can thiệp đáng lo ngại trong lãnh vực di truyền học...Đặc biệt đối với sự kiện không thể tránh của cái chết, Giáo hội không ngừng đưa ra giáo huấn bền vững của mình mà ngày nay vẫn còn hiệu lực như xưa, dựa trên sứ điệp của Đức Kitô.

Sự sống là tặng ân của Đấng tạo hoá dùng để phục vụ anh chị em mình, những người, trong kế hoạch cứu độ, có thể luôn luôn rút được lợi ích từ đó. Do đó, không bao giờ được phép làm phương hại đến tiến trình sự sống, từ lúc khởi đầu cho đến lúc chấm dứt theo tự nhiên. Đúng hơn nó phải được chấp nhận, được tôn trọng và được thăng tiến bằng mọi cách, và được bảo vệ khỏi mọi mối đe doạ.

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)