dongcong.net
 
 


90. Thi Hành Vương Quyền Của Đức Kitô

Qua đức bác ái đối với tha nhân, người tín hữu giáo dân thi hành và biểu lộ việc họ tham dự vào vương quyền của Đức Kitô, tức là, trong quyền năng của Con Người, Đấng “đã không đến để được phục vụ nhưng để phục vụ” (Mc 10, 45). Họ sống và biểu lộ một vương quyền như thế trong cung cách rất đơn sơ nhưng cũng rất cao qúi. [Điều này] có thể đối với mọi người và mọi thời bởi vì đức ái là món quà cao qúi nhất do Thánh Thần ban tặng nhằm xây dựng Giáo hội (x. 1 Cr 13, 13) và vì thiện ích cho nhân loại...

Đức ái như thế, được thực hiện không chỉ bởi những cá nhân nhưng cũng, trong sự liên kết, bởi những nhóm và những cộng đồng, đang và sẽ luôn luôn là cần thiết. Không gì và không ai sẽ có thể thay thế cho nó, thậm chí vô số các cơ quan và những sáng kiến công cộng cũng không thể đưa ra câu trả lời trước những nhu cầu... của toàn thể dân chúng... những hình thức khác nhau của công tác thiện nguyện đang biểu hiện trong vô số những việc phục vụ và những hoạt động vẫn tiếp tục diễn ra và lan truyền, đặc biệt trong cơ cấu xã hội. Nếu sự phục vụ vô tư này thực sự được cống hiến cho lợi ích của tất cả mọi người, đặc biệt là những người đang trong cảnh cùng quẫn và bị chính những dịch vụ xã hội lãng quên, thì lúc đó công tác thiện nguyện có thể được coi như một cách diễn tả quan trọng của việc tông đồ trong đó những người giáo dân nam cũng như nữ nắm một vai trò chủ chốt.

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)