dongcong.net
 
 


91. Sự Hứa Hẹn Của Các Cộng Đồng Canh Tân

Hiện tượng phát triển nhanh chóng trong các giáo hội trẻ... là hiện tượng của các “cộng đồng giáo hội cơ bản” (cũng còn có tên gọi khác nữa) đang chứng tỏ là những trung tâm cho việc đào tạo kitô hữu và vươn tới việc truyền giáo. Đó là những nhóm kitô hữu, những người ở bậc gia đình hoặc trong hoàn cảnh hạn chế tương tự, cùng đến với nhau để cầu nguyện, đọc Thánh Kinh, giáo lý, và thảo luận với nhau về những vấn đề con người và xã hội với một cái nhìn về một mối quan tâm chung. Những cộng đồng này là một dấu hiệu sống động trong Giáo hội, một công cụ đào tạo và Phúc âm hoá, và một khởi điểm chắc chắn cho một xã hội mới dựa trên “nền văn minh tình thương.”

Những cộng đồng này chủ trương phi tập trung hoá và đi vào cơ cấu cộng đồng giáo xứ mà họ vẫn luôn luôn hiệp nhất với. Họ trở nên một chút men của đời sống Kitô giáo, của sự chăm lo cho người nghèo và người bị bỏ rơi và tận tâm với việc biến dổi xã hội. Nơi những cộng đồng ấy từng cá nhân kitô hữu sống nghiệm tính chất cộng đồng và do đó cảm thấy rằng mình đang đóng một vai trò tích cực và được khích lệ để tham gia vào bổn phận chung. Do đó, những cộng đồng này trở nên một phương thế truyền giảng Tin Mừng và công bố Phúc âm, và là một nguồn phát xuất các tác vụ mới. Đồng thời, nhờ việc thấm nhuần tình yêu Đức Kitô, họ cũng cho thấy có thể vượt thắng được những chia rẽ, những phân biệt chủng tộc và bộ tộc như thế nào.

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)