dongcong.net
 
 


94. Nhìn Ngắm Chúa Diện Đối Diện

Chiêm ngưỡng Thiên Chúa diện đối diện là khát vọng sâu xa nhất của trái tim con người. Hùng hồn biết bao những lời của thánh tông đồ Philiphê khi ngài nói về vấn đề này: “Lạy Chúa,... xin tỏ cho chúng con biết Chúa Cha và như thế là đủ cho chúng con”( Ga 14,8). Những lời của Philiphê thật là hùng hồn vì chúng chứng tỏ nỗi khát vọng và ước muốn sâu xa nhất của tinh thần con người. Nhưng câu trả lời của Chúa Giêsu còn hùng hồn hơn.

Chúa Giêsu cắt nghĩa cho các tông đồ: “Bất cứ ai xem thấy Thầy là thấy Cha” (Ga 14,9). Chúa Giêsu là sự mặc khải đầy đủ về Chúa Cha. Ngài giải thích cho thế gian biết Chúa Cha như thế nào – không vì Ngài là Chúa Cha – nhưng vì Ngài hoàn toàn là một với Chúa Cha trong sự hiệp thông sự sống Thiên Chúa: qua những lời của Ngài: “Ta ở trong Cha và Cha ở trong Ta” (Ga 14,11).

Hãy tạ ơn Chúa! Con người không phải đi tìm kiếm Thiên Chúa trong cô đơn nữa. Cùng với Chúa Kitô, con người khám phá thấy Thiên Chúa và khám phá thấy Thiên Chúa trong Đức Kitô.

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)