dongcong.net
 
 


95. Phạm Tội Là Tự Sát

Như một sự cắt đứt với Thiên Chúa, tội lỗi là một hành vi bất tuân do một thụ tạo quay lưng lại, ít là một cách mặc nhiên, với Đấng tạo dựng và bảo tồn nó trong sự sống. Do đó, tội lỗi là một hành vi tự sát. Vì qua việc phạm tội, con người từ chối tùng phục Thiên Chúa, và cũng phá vỡ sự quân bình nội tại của nó. Chính từ bên trong nó nảy sinh những mâu thuẫn và những xung đột. Bị thương tổn như thế, con người hầu như không thể tránh khỏi gây ra những tổn thất cho những mối tương quan đối với tha nhân và với thế giới tạo vật. Đây là một định luật và một thực tại khách quan. [Nó được] biện minh bằng nhiều cách trong tinh thần con người và trong đời sống thiêng liêng cũng như trong xã hội, nơi rất dễ nhìn thấy những dấu hiệu và những ảnh hưởng của sự xáo trộn bên trong.

Mầu nhiệm tội lỗi kép bởi vết thương hai mặt, một mặt đâm vào chính mình, mặt kia vào mối tương quan của mình với tha nhân. Do đó, người ta có thể nói về tội xã hội và tội cá nhân: trên một phương diện, tội nào cũng là tội cá nhân; trên một phương diện khác, tội nào cũng mang tính xã hội trong mức độ nào đó và vì nó cũng có những hậu quả để lại cho xã hội.

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)