dongcong.net
 
 


96. Sự Tự Do Cá Nhân Trước Tội Lỗi

Tội lỗi, theo ý nghĩa riêng của nó, luôn luôn là hành động cá nhân, vì nó là một hành vi tự do về phía một cá nhân chứ không phải về một nhóm hay một cộng đoàn. Cá nhân này có thể bị điều kiện hoá, bị xúi dục, bị ảnh hưởng bởi vô số những nhân tố mạnh mẽ bên ngoài. Người ấy cũng có thể bị điều khiển bởi những xu hướng, những khuyết điểm và những tập quán gắn liền với hoàn cảnh cá nhân của mình. Không ít những trường hợp mà những nhân tố bên trong hoặc bên ngoài như thế có thể làm giảm bớt, tới mức độ nặng hơn hoặc nhẹ hơn, tự do con người và do đó là trách nhiệm và tội lỗi của nó.

Nhưng vấn đề con người có tự do đúng là một chân lý đức tin, cũng được xác chứng bởi kinh nghiệm và lý trí. Chân lý này không thể bị xem thường để quy trách cho tội cá nhân vào những yếu tố bên ngoài như những cơ cấu, những hệ thống hoặc người khác. Trên hết, điều này sẽ đi đến chỗ chối bỏ tự do và phẩm giá con người, tự do và phẩm giá ấy cũng được biểu lộ – dù một cách tai hại và tiêu cực – trong trách nhiệm đối với tội đã phạm. Do đó, không có gì quá riêng tư và bất khả chuyển nhượng trong mỗi cá nhân như công trạng đối với nhân đức hoặc trách nhiệm đối với tội lỗi.

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)