dongcong.net
 
 


97. Ánh Hải Đăng Từ Trên Cao

Sự quan phòng của Thiên Chúa và tự do của con người không đối nghịch với nhau. Đúng ra chúng có vẻ như đối lập. Nhưng không, chúng cho thấy sự hiệp thông của tình yêu như thể Thiên Chúa tôn trọng và làm việc với ý chí tự do của chúng ta. Chẳng hạn khi chúng ta xét đến vận mệnh tương lại của chúng ta, chúng ta tìm thấy trong mặc khải thần linh – đặc biệt trong Đức Kitô – một ánh sáng quan phòng soi cho chúng ta thấy con đường cứu độ và ý muốn của Chúa Cha.

Thiên Chúa thực hiện điều này, mặc dù Người vẫn giữ nguyên mầu nhiệm. Từ một viễn cảnh như thế, sự quan phòng thần linh không chối bỏ sự hiện diện của cái ác và nỗi đau khổ trong đời sống nhân loại. Hơn nữa, sự quan phòng ấy trở nên điểm tựa cho niềm hy vọng của chúng ta trong lúc đau khổ, và ngay cả đem lại cho chúng ta một thoáng nhìn về cách chúng ta có thể rút ra sự thiện từ sự dữ.

Sau cùng, chúng ta hãy nhớ ánh sáng vĩ đại mà Công đồng Vaticanô II đã chiếu lên về sự quan phòng của Thiên Chúa khi Công đồng dựa vào những tiến bộ của thế giới cũng sẽ là những tiến bộ của chúng ta khi vương quốc Thiên Chúa đến, tỏ bày sự vững bền và khôn ngoan của Thiên Chúa tình yêu. “Ai khôn hãy hiểu các điều này. Ai tỉnh hãy biết lấy. Vì đường lối Giavê đều ngay thẳng. Những người công chính sẽ đi theo đó. Còn phường nguỵ nghịch sẽ lăn nhào” (Hs 14,10).

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)