dongcong.net
 
 


98. Chúng Ta Là Cha Mẹ Của Chính Mình

Các hành vi của con người là những hành vi luân lý bởi vì chúng bộc lộ và xác định sự thiện hoặc sự ác của người thi hành chúng. Chúng không đưa lại một sự thay đổi thuần túy ở trạng thái những sự việc bên ngoài con người nhưng, tuỳ theo chừng mực chúng là những chọn lựa có chủ ý, chúng đưa lại câu định nghĩa luân lý cho chính người thực hiện chúng, xác định những đặc điểm thiêng liêng sâu xa của họ. Điều này đã được thánh Grêgôriô Nyssa viết một cách dễ hiểu: “... Chúng ta, một cách nào đó, là cha mẹ của chính mình, đang tạo nên chính mình như mình muốn, qua các quyết định của chúng ta.”

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)