dongcong.net
 
 


99. Tình Yêu Nhân Loại Trong Hình Ảnh Thiên Chúa

Thiên Chúa đã tạo dựng con người theo hình ảnh và giống như Người. Khi gọi con người ra hiện hữu thông qua tình yêu, thì đồng thời Người cũng gọi nó để yêu thương.

Thiên Chúa là tình yêu, và trong chính mình Người, Người sống mầu nhiệm của sự hiệp thông yêu thương ngôi vị. Khi tạo dựng giống nòi nhân loại theo hình ảnh của chính Người và không ngừng giữ cho nó tồn tại, Thiên Chúa đã khắc ghi vào nhân tính con người nam cũng như nữ ơn gọi, và do đó là khả năng và trách nhiệm của tình yêu và hiệp thông. Bởi vậy tình yêu là ơn gọi căn bản và bẩm sinh của mỗi con người...

Mặc khải Kitô giáo nhìn nhận có hai con đường đặc biệt để thi hành ơn gọi của con người trong tính toàn thể của nó, đó là con đường tình yêu vợ chồng và tình yêu trinh khiết hoặc độc thân. Mỗi một con đường, trong hình thức riêng biệt của nó, đều là một hiện thể của chân lý sâu xa nhất của con người, của hữu thể được “tạo nên theo hình ảnh Thiên Chúa.”

Do đó, tính dục, theo ý nghĩa mà người nam và người nữ tự hiến mình cho nhau thông qua những hành vi thích đáng và riêng biệt của vợ chồng, thì không có nghĩa là một cái gì đó thuần tuý sinh học. Nhưng [nó] liên quan đến chỗ thâm sâu nhất của con người với cương vị là con người. Nó được thi hành theo cách thức nhân loại thực sự chỉ khi nó là một thành phần toàn vẹn của tình yêu mà nhờ đó một người nam và một người nữ cam kết với nhau cho đến trọn đời. Sự hiến-thân thể lý toàn diện sẽ là một sự dối trá nếu nó đã không là dấu hiệu và kết quả của sự hiến-thân ngôi vị toàn diện.

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)