dongcong.net
 
   
 
 
 
 

 

 
Ăn Ngay Ở Lành
 
 
Cha Minh Trân, CMC
 
<<<    

01. Chức Thánh?

1. Thưa cha, con có câu hỏi muốn hỏi cha xin cha giải đáp dùm cho con được hiểu thêm… 1. Quý Soeur có được gọi là chức thánh? 2. Khi quý thầy chịu chức phó tế thì có được phép làm những gì? 3. Con thấy quý Đức Cha thường có những khẩu hiệu kèm theo khi được chọn làm Đức Giám Mục, ví dụ như Đức Cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận với khẩu hiệu "Vui Mừng và Hy Vọng." Vậy khẩu hiệu đó có ý nghĩa gì? Xin Cha giải thích cho con. Con cám ơn cha nhiều…(Một người ở California)

Một Người Ở Cali mến,

1. Chức thánh thuộc một trong Bảy Bí Tích Chúa Giêsu đã lập (CCC #1114). Đức Giám Mục trao ban chức thánh cho các thầy trong thánh lễ truyền chức phó tế và truyền chức linh mục, hoặc cho các linh mục trong thánh lễ truyền chức Giám Mục. Việc quý Soeur (hoặc quý thầy trong các dòng tu) tuyên khấn lời khấn thánh, theo Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo, là "một hành vi đạo đức, qua đó người Kitô hữu tự hiến thân cho Thiên Chúa hoặc hứa với Ngài một việc lành nào đó." (CCC #2102). Như thế, chúng ta hiểu lời khấn không thuộc chức thánh và cũng không được gọi là chức thánh.

2. Nhiệm vụ chính của các phó tế là phụ giúp các giám mục và các linh mục trong việc cử hành các mầu nhiệm thánh, trên hết là mầu nhiệm Thánh Thể, cho rước lễ, chứng kiến và chúc lành các cuộc hôn nhân, công bố Phúc Âm và rao giảng Lời Chúa, chủ sự lễ nghi an táng và hiến thân lo các công việc bác ái (CCC #1570). Ngoài ra, các phó tế được cử hành Bí Tích Rửa Tội (CCC #1256)

3. Ý nghĩa của các khẩu hiệu các Đức Cha chọn cho mình không gì khác hơn là điều các ngài khắc khoải muốn trở nên hoặc muốn thi hành như thế. Với khẩu hiệu "Vui Mừng và Hy Vọng," Đức Cố Hồng Y Thuận muốn hy sinh đời Giám Mục của mình để đem Niềm Vui và Hy Vọng đến cho mọi người. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ II đã chọn "Tôi Tớ của các tôi tớ" để nhắc nhớ mình luôn cố gắng trở nên và luôn là người phục vụ Chúa Giêsu và Nhiệm Thể của Ngài là Giáo Hội.

Thân mến trong Chúa Kitô,

 

  <tiểu mục <trang nhà

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)