dongcong.net
 
   
 
 
 
 

 

 
Ăn Ngay Ở Lành
 
 
Cha Minh Trân, CMC
 
<<<    

02. Thánh Lễ chiều Thứ Bảy có thể thế Lễ Chúa Nhật?

Thưa Cha,

Tham dự Thánh Lễ tại gia vào chiều Thứ Bảy sau 5:00 giờ với mục vụ ngày Chúa Nhật có thể thế ngày Chúa Nhật không? Nếu không mà cứ cố tình hiểu như vậy có mắc tội phạm Chúa Thánh Thần không? (ĐA)

ĐA thân mến,

Nói chung, việc tham dự Thánh Lễ tại gia vào chiều Thứ Bảy sau 5:00 giờ với phụng vụ ngày Chúa Nhật có thể thế ngay Chúa Nhật. Tuy nhiên, để việc dâng thánh lễ tại gia và chiều Thứ Bảy được hợp pháp, mỗi địa phương mỗi qui định khác nhau. Đề nghị ĐA nên liên lạc và hỏi phép nơi cha xứ hoặc cha quản nhiệm.

Tội phạm đến Chúa Thánh Thần, theo một vài nhà thần học gia cắt nghĩa, là tội mất tin tưởng vào lòng thương xót thứ tha của Chúa.

Thân mến trong Chúa Kitô,

 

  <tiểu mục <trang nhà

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)