dongcong.net
 
   
 
 
 
 

 

 
Ăn Ngay Ở Lành
 
 
Cha Minh Trân, CMC
 
<<<    

14. Tháo ống dưỡng sinh có phải là gián tiếp tự tử không?

Xin cha vui lòng giải đáo thắc mắc của con sau đây: Thể theo luật của tiểu bang New York, những bệnh nhân đều có quyền làm giấy di chúc để lại cho người thân của mình trọn quyền hành động theo pháp lý về sức khỏe nếu trong trường hợp mình bị hôn mê không biết gì hết để họ được phép nói với Bác sĩ không tiếp ống dưỡng sinh để mình chết sớm hơn để đỡ tốn tiền nhà thương v.v… Như vậy có tội tự tử cách gián tiếp hay không? Vì việc sống hay chết là quyền của Chúa định. Xin Cha vui lòng trả lời cho con biết. Thành thật cảm ơn cha nhiều. (TM)

TM mến,

Việc tự tử theo nghĩa chữ có nghĩa là tự chính mình giết mình. Vấn đề không muốn tiếp tục dùng các phương pháp y học để kéo dài sự sống, nhất là một khi y học đã bó tay, mà để cho mình được ra đi một cách tự nhiên thì Giáo hội dạy rằng đó không phải là tự tử. Lý do để "đỡ tốn tiền nhà thương" hoặc không muốn liên luỵ phiền hà đến người còn sống không đủ để chúng ta kết luận bệnh nhân muốn tự tử.

Chị nói rất đúng. Vấn đề sinh tử là quyền quyết định của Chúa. Ở trong trường hợp này chúng ta cũng có thể hiểu là một khi Chúa gọi thì sao lại là tội khi mình muốn được về hưởng nhan thánh Chúa sớm chứ?

Thân mến trong Chúa Kitô,

 

  <tiểu mục <trang nhà

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)