dongcong.net
 
   
 
 
 
 

 

 
Ăn Ngay Ở Lành
 
 
Cha Minh Trân, CMC
 
<<<    

15. Ly dị: không lẽ lại dễ như thay quần đổi áo vậy à?

Xin cha vui lòng giải đáp thắc mắc của con sau đây: Tại sao Giáo Hội Công Giáo ở Nước Hoa Kỳ lại có quyền làm phép chuẩn cho các đôi tân hôn mới lập gia đình một hoặc vài năm. Vì đời sống gia đình của họ canh không ngon cơm không lành… Lại viện cớ lấy lý do là lúc đầu khi hai người làm phép hôn nhân một trong hai người đó không thật lòng yêu người kia là hôn phối không thành. Lại được phép ly dị nhau và lập gia đình với một người khác. Như vậy là họ xem việc hôn nhân như một cách trang điểm, thay quần đổi áo không đúng với Giáo lý ở Thể Kỷ thứ 20. Có thể Giáo Hội Công Giáo ở Mỹ này cũng chạy theo thời tân tiến và máy móc trong Thế Kỷ thứ 21 này? Thành thật cám ơn cha nhiều. (MT)

MT mến,

Về câu hỏi này xem ra MT chưa hiểu kỹ Giáo luật và hơi nặng phần "kết án" hơn là tìm hiểu rồi đó. Giáo Hội Công Giáo ở Mỹ hoặc ở bất cứ nơi nào khác chẳng qua cũng chỉ thi hành những gì Giáo Hội hoàn vũ dạy mà thôi. Giáo luật dạy: đặc tính căn bản của hôn phối là sự duy nhất và bất khả phân ly (# 1056). Còn về vấn đề hôn phối thành tựu là do sự ưng thuận của đôi bên. "Sự ưng thuận này phải được phát biểu hợp lệ giữa hai người có khả năng pháp luật. Và sự ưng thuận này không thể thay thế bởi bất cứ một thế lực nhân loại nào" (#1057.1). Thêm vào đó nữa, Giáo luật còn dạy thêm, "sự ưng thuận này là một hành vi của ý chí do đó người nam và người nữ trao thân cho nhau và chấp nhận nhau để tạo lập hôn nhân, bằng một giao ước không thể thu hồi lại được" (#1057.2).

Nếu chúng ta để ý kỹ chúng ta sẽ thấy rõ Giáo luật nói đến sự ưng thuận. Giáo luật không có nói đến việc hai người phải "thật lòng yêu nhau" như nhiều người vẫn hiểu sai. Và nếu hai người đã hoàn toàn ưng thuận thì không ai tháo gỡ được. Ngược lại, nếu ngay từ đầu hai người đã không hoàn toàn ưng thuận lấy nhau thì hôn phối đó không thành. Và do đó đưa đến những "ngăn trở tiêu hôn." Và Giáo luật dạy rõ: "chỉ duy quyền bính tối cao của Giáo Hội mới có thẩm quyền tuyên bố chính thức khi nào luật Chúa cấm đoán hay tiêu huỷ hôn phối." (# 1075). Về vấn đề điều tra "ngăn trở tiêu hôn" rất là phức tạp. Giáo hội vẫn cố gắng hết sức thi hành dựa trên những "lời khai" của đương sự.

Hy vọng phần nào thoả đáng thắc mắc của MT. Chúng ta cùng thêm lời cầu nguyện cách riêng cho những người đang sống trong bậc gia đình được thật lòng yêu thương nhau và trọn đời thuỷ chung.

Thân mến trong Chúa Kitô,

 

  <tiểu mục <trang nhà

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)