dongcong.net
 
   
 
 
 
 

 

 
Ăn Ngay Ở Lành
 
 
Cha Minh Trân, CMC
 
<<<    

19. Đức Thánh Cha không mệt à?

Thưa cha, con có câu hỏi cha trả lời giùm con. Có bao nhiêu văn kiện (tông thư, tông huấn, tóm lại các thư của Đức Thánh Cha Jean Paul 2 đã viết? Cha tìm giúp con nhe. Thanks cha nhiều nhiều. (TM)

TM nè,

Cái điệu này là bài không chịu làm bây giờ bắt cha làm phải không? Lần đầu thì tha. Lần sau sẽ lấy thuế đó nhe.

Theo một nguồn tin... sorry, cha không rõ xuất xứ, nhưng nếu TM thì lúc khác cha tìm kỹ lại… thống kê cho biết là trong suốt 25 năm Giáo Hoàng của Đức Thánh Cha Gioan Phalô, Ngài đã viết tất cả là:

13 Thông điệp
13 Tông huấn
11 Tông hiến
41 Tông thư
Sách Giáo Lý Giáo Hội Công Giáo

Tiện thể cho TM biết luôn là, ngoài ra ngài còn thực hiện:
95 chuyến công du ngoài nước Ý
140 chuyến công du trong nước Ý, không kể Rôma
726 lần thăm viếng trong Rôma và Castelgangolfo
Phong chân phước cho 1,282 vị
Phong thánh cho 456 vị
Thăm viếng 130 quốc gia
Thăm viếng 604 thành phố
3,430 bài thuyết trình ngoài nước Ý
20,341 bài thuyết trình trong suốt triều đại Giáo hoàng của ngài
1,218 triều yết công cộng

Tính ra, ngài đã đi công du 1,400,607 kílômét trong khoảng thời gian 541 ngày, 18 giờ, 25 phút. Có nghĩa là ngài đã đi khoảng 28 lần vòng quanh thế giới hoặc 3 lần đoạn đường từ trái đất lên mặt trăng. Một điểm nổi bật nữa là, mỗi ngày ngài làm việc 18 tiếng đồng hồ. Trong chuyến viếng thăm mới đây tại Bulgaria, được hỏi là ngài có muốn bước xuống khỏi ngôi Giáo Hoàng để nghỉ ngơi hay không, ngài đã trả lời: "Nếu Chúa Kitô đã bước xuống khỏi thập giá, thì tôi cũng có quyền để làm như vậy."

TM thấy ghê chưa? Liệu mà bắt chước Đức Thánh Cha chăm chỉ làm việc đi nhe.

Thân mến trong Chúa Kitô,

 

  <tiểu mục <trang nhà

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)