dongcong.net
 
   
 
 
 
 

 

 
Ăn Ngay Ở Lành
 
 
Cha Minh Trân, CMC
 
<<<    

21. Đi Đạo Đi Chùa

Kính thưa cha,

Cha cho vợ con hỏi. Vợ con muốn theo đạo công giáo, nhưng còn ba mẹ già. Nếu như ba mẹ mất đi sau khi vợ con đã rửa tội thì vợ con có được đọc kinh Phật trong nhà chùa không?

Mong sự hồi âm của cha cho con rõ. Theo luật Hội Thánh có cho phép không cha? Hay phải làm sao cho phải, vì vợ con nói chỉ đọc cho mẹ thôi. Vợ con vẫn tin Thiên Chúa trên các loài thụ tạo khác. Cám ơn cha. (PN)

Anh PN thân mến,

Sau khi nghiên cứu và bàn hỏi với một vài vị linh mục kinh nghiệm, tôi nghĩ trong trường hợp cá biệt của vợ anh, việc thi hành chữ hiếu đối với ba mẹ, không có gì ngăn trở đến đức tin Công Giáo. Luật Hội Thánh không cho phép vừa đi lễ vừa đi chùa. Nhưng trong trường hợp của vợ anh thì không phải thế. Cho nên cứ nói với vợ anh không sao cả… và nhớ nhắc với chị là đừng quên cầu nguyện với Chúa và Đức Mẹ cho ba mẹ.

Tôi sẽ thêm lời cầu nguyện cho chị được sớm trở thành con chiên ngoan đạo của Chúa và Đức Mẹ.

Thân mến trong Chúa Kitô,

 

  <tiểu mục <trang nhà

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)