dongcong.net
 
   
 
 
 
 

 

 
Ăn Ngay Ở Lành
 
 
Cha Minh Trân, CMC
 
<<<    

22. Đức Ông có nghĩa là gì?

Thưa cha, có thể cho con biết tại sao có cha còn được gọi là Đức Ông, có nghĩa là gì? Cám ơn cha.

Trả lời:

Đức Ông là tước vị bắt nguồn từ Pháp dùng để gọi "người nhà của Đức Thánh Cha" thời Tòa Thánh còn ở Avignon, Pháp. Thời nay, tước vị Đức Ông được dùng để gọi tất cả các linh mục làm việc trong toà thánh, ngoại trừ các Đức Hồng Y. Tất cả các cha trưởng ấn của địa phận cũng được gọi bằng tước vị này, mặc dù các ngài không phải là "người nhà của Đức Thánh Cha." Theo truyền thống xa xưa, trong vấn đề lịch sự, tước vị này thông thường được gọi các vị luật sư trong toà án công giáo, những người đeo dây đỏ và mặc áo chùng thâm có nút áo đỏ, mặc dù họ là những người thường.

Thân mến trong Chúa Kitô,

 

  <tiểu mục <trang nhà

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)