dongcong.net
 
   
 
 
 
 

 

 
Ăn Ngay Ở Lành
 
 
Cha Minh Trân, CMC
 
<<<    

24. Tội Thủ Dâm là tội gì?

Thưa cha,

Sau khi đọc câu trả lời của cha về câu hỏi "Tự Thoả Mãn Nhu Cầu", con có một thắc mắc. Con vẫn thường hay đọc báo và có nghe một số cha nói tới chữ "thủ dâm". Con thật sự không biết tội thủ dâm có nghĩa là tội gì? Thưa cha, có phải thủ dâm is as the same as tội dâm dục hay không? (TLN)

TLN mến,

Tội dâm dục nói chung là tội nghịch đức trong sạch. Tội thủ dâm (masturbation) nói riêng, hay tội tà dâm (fornication), hay tội mại dâm (prostitution), hiếp dâm (rape)… đều thuộc về tội lỗi điều răn thứ sáu. Theo sách Giáo Lý Công Giáo số 2352 dạy: "Thủ dâm là cố ý kích thích các cơ quan sinh dục để tìm một thú vui sắc dục." Giáo Hội còn khẳng định rằng: "Thủ dâm là một hành vi hỗn loạn nặng nề tự bản chất nó." Nói cho dễ hiểu đó là một tội nặng.

Thân mến trong Chúa Kitô,

 

  <tiểu mục <trang nhà

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)