dongcong.net
 
   
 
 
 
 

 

 
Ăn Ngay Ở Lành
 
 
Cha Minh Trân, CMC
 
<<<    

26. Con Có Đi Tu Được Không?

Thưa cha, con muốn tìm hiểu về vấn đề tu trì. Xin cha giúp con. Con không có cha nghĩa là mẹ con bị hiếp mới có con. Như vậy con có đi tu được không?

Trả lời:

Tu trì là một ơn gọi, một ơn gọi cao quí. Nếu anh/chị cảm thấy Chúa đang gọi mình thì cứ tiếp tục cầu nguyện xin Chúa ban ơn soi sáng nhận ra thánh ý Chúa. Đồng thời xin Chúa ban cho ơn can đảm để hăng hái dấn thân phụng sự Chúa và phục vụ các linh hồn.

Về tình trạng gia đình của anh/chị vẫn tu được. Không có gì ngăn trở cả. Anh/chị có thể đến gặp cha xứ, trình bày vấn đề, và xin Cha giới thiệu một số dòng tu. Thí dụ Dòng nam thì có các dòng như: Dòng Đồng Công, Dòng Don Bosco, Dòng Chúa Cứu Thế, Dòng Ngôi Lời, Tu Hội Tận Hiến, Tu Đoàn Nhà Chúa… hoặc nếu muốn tu triều, tức là làm linh mục cho địa phận và giúp giáo dân trong địa phận, cũng hãy trình bày với cha xứ xin cha giúp cho nhe. Dòng Nữ thì có các dòng như: Dòng Trinh Vương, Dòng Mân Côi, Dòng Mến Thánh Giá, Dòng Đa Minh, Dòng Nữ Tử Bác Ái… chẳng hạn.

Cha sẽ thêm lời cầu nguyện cho Anh/chị. Xin Chúa và Đức Mẹ chúc lành cho mộng ước tốt đẹp của anh/chị.

Thân mến trong Chúa Kitô,

 


  <tiểu mục <trang nhà

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)