dongcong.net
 
   
 
 
 
 

 

 
Ăn Ngay Ở Lành
 
 
Cha Minh Trân, CMC
 
<<<    

30. Tụi nó ví đức tin của đạo mình là thế đấy...

Cha ơi, Mấy đứa bạn của con ngoài công giáo, tụi nó biết về đạo công giáo, nhung tụi nó không có tin...tụi nó bảo con: "mày làm sao cho tao tin được Chúa của mày thì tao sẽ theo đạo của mày". Con đã tìm đủ mọi cách để giới thiệu về Chúa cho chúng nó...là Thiên Chúa tình yêu...nhưng chúng nó bảo ...thế sao Chúa của mày không ngăn cản chiến tranh xảy ra...đại khái là những vấn đề như thế. Con bảo rằng, Chúa luôn tôn trọng tự do của con người, Ngài tạo dựng vũ trụ và giao cho con người cai quản...mọi hành vi con người gây ra đều sẽ bi phán xét sau này. Và khi chúng nó hỏi về những vấn đề đức tin... con bảo là phải tin là có Chúa và đây là niềm tin từ các Thánh Tông đồ va những điều được ghi lại trong bốn cuốn sách tin mừng. Nhưng chúng nó bảo mày có biết truyện cái áo tàng hình không. Cha có biết truyện này không? tức là một ông vua nọ muốn có một cái áo tàng hình để mặc vào đi xem xét dân tình, nhưng không muốn cho ai biết. Đám thợ may cũng giả bộ cắt may cái áo tàng hình và mặc cho vua. Nhưng khi Vua mặc vào và ra đường thì mọi người thấy Vua ở truồng, nhưng ông vua lại cứ tưởng mình đang khoác áo tàng hình. Tụi nó ví niềm tin của đạo mình là như thế đấy...con tức quá không sao trả lời được . Cha hãy giúp con một lời khuyên để trả lời với cái tụi này. Con không giận gì tụi nó....vì từ lúc Chúa sinh ra tới giờ đã hơn 2000 năm rồi nhưng cũng còn khối kẻ không tin... con chỉ tội nghiệp cho tụi nó mà thôi. (AL)

AL à,

Trước hết, chúng ta phải hiểu tận căn gốc rằng Đức Tin là một nhân đức đối thần và là một ơn Chúa ban. Đức Tin không phải là điều mà con người có thể tự tìm cho mình, và càng lại không phải là điều đạt được do tranh luận. Một khi thâm tín được chân lý này, chúng ta sẽ cảm thấy con người mình thật bất lực chừng nào… Tay chắp gối quì là điều cần thiết hơn cả.

Thứ đến, chúng ta cũng cần phải hiểu rằng "phương tiện" để đón nhận Đức Tin Chúa ban cũng rất cần thiết. Thánh Phaolô tông đồ cũng đã khẳng định điều đó: "Thế nhưng làm sao họ kêu cầu Đấng họ không tin? Làm sao họ tin Đấng họ không được nghe? Làm sao mà nghe, nếu không có ai rao giảng?" (Rôma 10:14) AL đã cố gắng hết sức chu toàn trách nhiệm "rao giảng" của mình rồi. Thật đáng quý. Thuyết phục lòng người không phải là một chuyện dễ đâu AL à. Xin đề nghị với AL một điểm nữa. Đó là gương sáng. Gương sáng là một yếu tố rất quan trọng. Vì người ta thường nói: "Lời nói lung lay. Gương bày lôi kéo." Chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho nhau và cho nhiều người được mở rộng tâm hồn đón nhận Chúa, nhất là trong Mùa Chay thánh này.

Thân mến trong Chúa Kitô,

 

  <tiểu mục <trang nhà

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)