dongcong.net
 
   
 
 
 
 

 

 
Ăn Ngay Ở Lành
 
 
Cha Minh Trân, CMC
 
<<<    

42. Đức Ông và Đức Cha khác nhau thế nào?

Kính gởi Quý Cha và Quý Thầy,

Con có đọc trong phần trả lời Đức Ông là ai và đã biết rõ, nhưng y phục của Đức Ông và Đức Cha thì giống nhau, không biết có cái gì khác nữa để nhận biết vị nào là Đức Ông và vị nào là Đức Cha? Xin cha cho con biết thêm. (C.H.)

C.H. mến,

Hai điểm mà C.H. có thể nhận biết Đức Ông hay Đức Cha là:

1. Mũ tròn đỏ đội trên đỉnh đầu.
2. Thánh giá Giám Mục đeo trước ngực.

Cả hai điểm này Đức Cha có và Đức Ông không có.

Thân mến trong Chúa Kitô,

 

  <tiểu mục <trang nhà

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)