dongcong.net
 
   
 
 
 
 

 

 
Ăn Ngay Ở Lành
 
 
Cha Minh Trân, CMC
 
<<<    

44. Ý nghĩa của Cá, Bánh Miến, Rượu Nho...

Trên áo lễ của các linh mục, thỉnh thoảng con thấy có thêu hình con cá, ý nghĩa của hình đó là gì? Bánh miến và rượu nho có phải tượng trưng cho Mình và Máu Thánh Chúa Kitô? (C.H.)

C.H. mến,

Những hình ảnh Cá, Bánh Miến, Rượu Nho được thêu dệt trên áo lễ có ý nhắc nhớ và hướng chúng ta đến Thánh Thể. Có lẽ C.H. cũng vẫn còn nhớ phép lạ Chúa làm cho 5 chiếc bánh và 2 con cá hoá ra nhiều để nuôi 5,000 người ăn… (Matthêu 14: 17-21). Bánh và cá là biểu tượng của Bí Tích Thánh Thể. Chính Chúa Giêsu đã trở nên của ăn cho nhân loại. Bánh miến/lúa miến và rượu nho cũng thế. Cả hai tượng trưng cho Mình và Máu Thánh Chúa Giêsu như C.H. nghĩ.

Thân mến trong Chúa Kitô,

 

  <tiểu mục <trang nhà

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)