dongcong.net
 
   
 
 
 
 

 

 
Bài Đọc Hằng Ngày
 
<<<
Thứ Tư Tuần XXIV Thường Niên Năm I
 

BÀI ĐỌC I: 1 Tm 3, 14-16

"Thật lớn lao thay mầu nhiệm của tình thương".

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi Timôthêu.

Con thân mến, cha viết cho con những điều này, cha hy vọng ngày gần đây sẽ đến gặp con. Nhưng nếu cha còn trì hoãn, thì thư này giúp cho con biết phải cư xử thế nào trong nhà Thiên Chúa, là Hội thánh Thiên Chúa hằng sống, là cột trụ và nền tảng chân lý. Rõ thực lớn lao thay mầu nhiệm của tình thương, là mầu nhiệm đã được tỏ hiện trong xác thịt, minh chính trong Thánh Thần tỏ hiện cho Thiên Thần, rao giảng cho Dân Ngoại, kính tin trong thế gian, siêu thăng trong vinh hiển. Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 110, 1-2. 3-4. 5-6

Đáp: Vĩ đại thay công cuộc của Chúa (c. 2a).

Xướng: 1) Tôi sẽ ca tụng Chúa hết lòng, trong nhóm hiền nhân và trong Công hội. Vĩ đại thay công cuộc của Chúa tôi, thực đáng cho những người mến yêu quan tâm học hỏi! - Đáp.

2) Công cuộc của Chúa là sự hùng vĩ oai nghiêm, và đức công minh của Người muôn đời tồn tại. Chúa đã làm những điều lạ lùng đáng nhớ, Người thực là Đấng nhân hậu từ bi. - Đáp.

3) Chúa đã ban lương thực cho những ai tôn sợ Người, cho tới muôn đời Người vẫn nhớ lời minh ước. Chúa tỏ cho dân Người thấy công cuộc quyền năng của Người, hầu ban cho họ được phần sản nghiệp của chư dân. - Đáp.

ALLELUIA: Tv 147, 12a và 15a

Alleluia, alleluia! - Giêrusalem, hãy ngợi khen Chúa, Đấng đã sai lời Người xuống cõi trần ai. - Alleluia.

PHÚC ÂM: Lc 7, 31-35

"Chúng tôi đã thổi sáo mà các anh không nhảy múa, chúng tôi đã hát những điệu bi ai mà các anh không khóc".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: "Ta sẽ phải nói những người của thế hệ này giống ai đây? Họ giống ai? Họ giống như những đứa trẻ ngồi ngoài đường phố gọi và nói với nhau rằng:

'Chúng tôi đã thổi sáo cho các anh, mà các anh không nhảy múa.

'Chúng tôi đã hát những điệu bi ai, mà các anh không khóc'.

Bởi vì khi Gioan Tẩy Giả đến, không ăn bánh, không uống rượu, thì các ngươi bảo: 'Người bị quỷ ám'. Khi Con Người đến có ăn có uống, thì các ngươi lại nói: 'Kìa con người mê ăn tham uống, bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi'. Nhưng sự khôn ngoan đã được minh chính bởi tất cả con cái mình". Đó là lời Chúa.

  THỨ TƯ TUẦN 24 TN
 Lc 7,31-35
THẾ HỆ LẠ LÙNG

Đức Giê-su nói với đám đông về ông Gio-an rằng: Tôi phải ví người thế hệ này với ai? Họ giống ai...(Lc 7,31)

Suy niệm: Chúa Giê-su trách thế hệ của Ngài khước từ lời rao giảng của Gio-an Tẩy Giả kêu gọi ăn năn sám hối mà tin vào Tin Mừng; đã thế, họ còn viện cớ đổ thừa cho rằng Gio-an bị quỷ ám. Thế nhưng, không vì thế mà họ tin vào lời Chúa Giê-su: Ngài cũng ăn cũng uống như bao người thì lại bị ghép tội là
“tay ăn nhậu, bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi” (c. 34). Thay vì nhận trách nhiệm về những tội lỗi của mình để hoán cải, họ tìm mọi lý lẽ biện minh để giành phần đúng về mình và đổ lỗi cho người khác. Chối bỏ sự thật, không dám đối diện với sự thật, cuối cùng hậu quả là họ không thể đón nhận sứ điệp của Đức Ki-tô, Đấng là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống.

Mời Bạn: Chối bỏ trách nhiệm, đổ lỗi cho người này, việc nọ là điều dễ thấy nhan nhản trên các phương tiện truyền thông mỗi ngày. Luôn có cách bào chữa hợp lý, luôn có những “lý do khách quan” để giải thích cho việc tăng giá xăng, tai nạn giao thông, sụp cầu bạo lực học đường nơi trẻ vị thành niên, hay rộng lớn đối với thảm hoạ chiến tranh, nghèo đói... Rất hiếm khi có cá nhân, tập thể nhận lấy trách nhiệm để khắc phục hậu quả hoặc đi đến giải pháp tận căn của vấn đề. Còn bạn, bạn đã sống có trách nhiệm chưa? Đã dám đối diện với sự thật để lớn lên mỗi ngày chưa?

Sống Lời Chúa: Nhìn lại ngày sống để nhận ra bao lần tôi đã đổ thừa để không chu toàn bổn phận với gia đình, xí nghiệp, bè bạn.

Cầu nguyện:Lạy Chúa, xin giúp con sống sự thật để ngày con càng giống Chúa hơn. Amen.
  <tiểu mục <trang nhà

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)