dongcong.net
 
   
 
 
 
 

 

 
Bài Đọc Hằng Ngày
 
 
Mùng một tết Nguyên Đán
 

MỒNG MỘT TẾT Nguyên Đán

Ngày cầu Bình an cho Năm Mới


BÀI ĐỌC I:   St 1, 14-18

"Những vật sáng hãy trở thành dấu chỉ thời gian, ngày và năm tháng".
Trích sách Sáng Thế.
Thiên Chúa còn phán: "Hãy có những vật sáng trên vòm trời và hãy phân chia ngày và đêm, và trở thành dấu chỉ thời gian, ngày và năm tháng, để soi sáng trên vòm trời và giãi sáng mặt đất". Và đã xảy ra như vậy. Thiên Chúa đã làm nên hai vầng sáng lớn: Vầng sáng lớn hơn làm chủ ban ngày, và vầng sáng nhỏ hơn làm chủ ban đêm. Và Ngài cũng làm nên các tinh tú. Thiên Chúa đặt chúng trên vòm trời để soi sáng trên mặt đất, và làm chủ ngày đêm, và phân chia ánh sáng với tối tăm. Thiên Chúa thấy nó tốt đẹp.   Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA:  Tv 8, 4-5. 6-7. 8-9
Đáp: Lạy Chúa, lạy Chúa chúng con, lạ lùng thay danh Chúa khắp nơi hoàn cầu  (c. 2a).
Xướng: 1) Khi con ngắm cõi trời, công cuộc tay Chúa tạo ra, vầng trăng và muôn loài tinh tú mà Chúa gầy dựng, thì nhân loại là chi mà Chúa nhớ tới? con người là chi mà Chúa để ý chăm nom?    -  Đáp.
2)  Chúa dựng nên con người kém thiên thần một chút, Chúa trang sức con người bÄng danh dự với vinh quang, Chúa ban cho quyền hành trên công cuộc tay Ngài sáng tạo, Chúa đặt muôn vật dưới chân con người.   -  Đáp.
3)  Nào chiên, nào bò, thôi thì tất cả, cho tới những muông thú ở rừng hoang, chim trời với cá đại dương, những gì lội khắp nẻo đường biển khơi.   -  Đáp.

BÀI ĐỌC II:  Pl  4, 4-8
"Chúa gần đến".

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Philipphê.
Anh em thân mến, anh em hãy vui luôn trong Chúa! Tôi nhắc lại một lần nữa: anh em hãy vui lên! Đức ôn hoà của anh em phải sáng tỏ trước mặt mọi người, vì Chúa đã gần đến. Anh em đừng lo lắng gì hết, nhưng trong khi cầu nguyện, anh em hãy trình bày những ước vọng lên cùng Chúa, bằng kinh nguyện và lời cầu xin đi đôi với lời cảm tạ. Và bình an của Thiên Chúa vượt mọi trí hiểu, sẽ giữ gìn lòng trí anh em trong Chúa Giêsu Kitô. Vả lại, hỡi anh em, những gì là chân thật, trong sạch, công chính, là thánh thiện, đáng yêu chuộng, danh thơm tiếng tốt, là nhân đức, là luật pháp đáng khen, thì anh em hãy tưởng nghĩ những sự ấy.   Đó là lời Chúa.

ALLELUIA VÀ CÂU XƯỚNG TRƯỚC PHÚC ÂM
(Mùa Chay: bỏ Alleluia)
Alleluia,Alleluia! -Trải qua mọi ngày, chúng con chúc tụng Chúa; và chúng con ca ngợi danh Chúa tới muôn đời. -Alleluia.

PHÚC ÂM:  Mt 6, 25-34
"Các con chớ áy náy về ngày mai".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Thầy bảo các con: Chớ áy náy lo lắng cho mạng sống mình: lấy gì mà ăn, hay cho thân xác các con: lấy gì mà mặc. Nào mạng sống không hơn của ăn, và thân xác không hơn áo mặc sao? Hãy nhìn xem chim trời, chúng không gieo, không gặt, không thu vào lẫm, thế mà Cha các con trên trời vẫn nuôi chúng. Nào các con không hơn chúng sao? Nào có ai trong các con lo lắng áy náy mà có thể làm cho mình cao thêm một gang được ư? Còn về áo mặc, các con lo lắng làm gì? Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng, coi chúng mọc lên thế nào? Chúng không làm lụng, không canh cửi. Nhưng Thầy nói với các con rằng: Ngay cả Salomon trong tất cả vinh quang của ông, cũng không phục sức được bằng một trong những đoá hoa đó. Vậy nếu hoa cỏ đồng nội, nay còn, mai bị ném vào lò lửa, mà còn được Thiên Chúa mặc cho như thế, huống chi là các con, hỡi những kẻ kém lòng tin. Vậy các con chớ áy náy lo lắng mà nói rằng: Chúng ta sẽ ăn gì, uống gì hoặc sẽ lấy gì mà mặc? Vì chưng, dân ngoại tìm kiếm những điều đó. Nhưng Cha các con biết rõ các con cần đến những điều đó. Tiên vàn các con hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và sự công chính của Người, còn các điều đó, Người sẽ ban thêm cho các con. Vậy các con chớ áy náy lo lắng về ngày mai. Vì ngày mai sẽ lo cho ngày mai. Ngày nào có sự khốn khổ của ngày ấy".  Đó là lời Chúa.

   

Mồng Một Tết - Mt 6,25-34

GIÁ TRỊ NHỮNG NGÀY XUÂN

“Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho.” (Mt 6,33)

Suy niệm: Tết là ngày đoàn tụ, ngày gia đình, gia tộc sum vầy. Theo cha Cadière, một nhà nghiên cứu văn hóa Việt Nam, những dịp như ngày Tết, mọi cá nhân trong gia đình sum họp bên nhau, đầm ấm, san sẻ tình thương và lòng kính trọng đối với người còn sống, người còn sống nhớ đến và noi gương người đã khuất, mọi thành viên nhớ đến trách nhiệm và vinh dự cùng các thành viên khác. Vì nhận ra tính cách linh thiêng và cao quý của ngày Tết, mọi người Việt khắp nơi sẵn lòng xếp lại mọi lợi ích vật chất thường ngày để về đoàn tụ với gia đình của mình. Đối với người Việt, mọi lợi ích vật chất đó không thể so sánh với lợi ích thiêng liêng và cao quý của những ngày Tết. Đánh giá và chọn lựa đúng đắn đó phát sinh từ thứ bậc ưu tiên được Thiên Chúa thiết định trong mỗi con người: tìm kiếm Nước Thiên Chúa trước hết. Mọi lợi ích vật chất có giá trị của nó, nhưng không thể lấn át việc tìm thánh ý Chúa và xây dựng Nước Chúa. Nói tóm lại, sum họp gia đình là sống ý Chúa, thể hiện ưu tiên tìm những giá trị thiêng liêng và cao quý, còn những thứ khác Thiên Chúa sẽ ban thêm cho.

Mời Bạn: Sum họp gia đình là điều Thiên Chúa muốn khi Ngài nài xin Chúa Cha cho chúng ta nên một và cho biết đó là dấu hiệu chúng ta là môn đệ của Ngài. Bạn làm gì trong những ngày Tết này để biểu thị ước muốn sum họp?

Sống Lời Chúa: Đi thăm viếng nhau

Cầu nguyện:Đọc Kinh Gia Đình


X. L. Cadière, Văn Hóa Tín Ngưỡng Gia Đình Việt Nam qua Nhãn Quan Học Giả L. Cadière, bản dịch của Đỗ Trinh Huệ, tr. 89.

Mồng Một Tết

Cầu bình an năm mới - Mt 5,1-10
SỐNG 365 NGÀY NĂM CON NGỰA

“Phúc thay ai khao khát nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thỏa lòng.” (Mt 5,6)

Suy niệm: Vị thánh có kỷ niệm sâu đậm nhất với ngựa có lẽ là thánh Phaolô. Nhờ cú ngã ngựa trên đường đi Đamas mà ngài gặp Đức Kitô, rồi trở thành tông đồ hăng hái và trung thành phục vụ Chúa. Hăng hái và trung thành cũng là đặc tính nổi bật nơi loài ngựa, cùng với tinh thần tập thể, liên đới: Ngựa chạy có bầy, chim bay có bạn, nhất là một hình tượng tuyệt đẹp đáng cho người Việt hôm nay suy gẫm: Một con ngựa đau, cả tàu chê cỏ. Vợ chồng sống trung tín với nhau, chiều dài năm tháng không làm xói mòn lời thề hứa hôm nào: Ngựa hay không thay dáng chạy, người tốt không đổi thay lời. Người Kitô hữu không sống theo thói đời hay tinh thần thế tục, nhưng theo tinh thần Tin Mừng, tránh tình trạng: Ngựa ô chẳng cỡi, cỡi bò, đường ngay chẳng chạy, chạy dò đường quanh.

Mời Bạn: Bạn đang đứng trước một năm mới, năm con ngựa Giáp Ngọ, với vô vàn lời cầu chúc tốt đẹp từ người thân quen. Khi cầu xin bình an năm mới cho mình, người thân, giáo xứ và thế giới, bạn cũng hiểu rằng chính mình phải góp phần xây dựng bình an ấy qua nỗ lực sống hiệp thông, liên đới, trung tín và theo tinh thần siêu thoát của Tin Mừng Nước Trời.

Sống Lời Chúa: Trong năm con ngựa Giáp Ngọ, tôi xem mình cần chú ý tập điều nào trong các đức tính sau đây: hăng hái-nhiệt thành hay liên đới-hiệp thông hoặc trung tín-thủy chung?

Cầu nguyện: Lạy Chúa, ngày đầu năm chúng con muốn dâng lên Chúa lời ngợi khen, tâm tình kính thờ, yêu mến. Xin cho bản thân, gia đình, giáo xứ chúng con được bình an trong năm mới. Amen.


Kinh “CHÚA MUỐN MƯỢN”

Lạy Chúa, Chúa muốn mượn con mắt của chúng con để tội nhân thấy vẻ nhân từ của Chúa. Chúa muốn mượn đôi tay chúng con để nâng họ chỗi dậy. Chúa muốn mượn trí óc chúng con để tìm ra phương thế giúp họ hoán cải. Chúa muốn mượn con tim chúng con cho họ thấy Chúa đang cảm thông phận người yếu đuối, đang nhói đau vì tội lỗi họ gây nên, nhưng rất yêu thương, sẵn sàng tha thứ chờ họ trở về. Chúng con xin sẵn sàng trao Chúa mượn tất cả.

    <trang nhà

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)