dongcong.net
 
   
 
 
 
 

 

 
Bài Đọc Hằng Ngày
 
<<<
Thứ Bảy Tuần XXVI Thường Niên Năm II
 

BÀI ĐỌC I: G 42, 1-3. 5-6. 12-16 (Hr 1-3. 5-6. 12-17)

"Giờ đây mắt con nhìn thấy Chúa. Bởi đó chính con trách thân con".

Trích sách ông Gióp.

Ông Gióp thưa lại cùng Chúa rằng: "Con biết Chúa làm nên mọi sự, và không một tư tưởng nào giấu được Chúa. Ai là kẻ mê muội che khuất được ý định của Chúa? Vì thế, con nói bậy về những điều vượt quá sự thông biết của con. Trước kia con nghe tiếng Chúa, còn giờ đây mắt con nhìn thấy Chúa. Bởi đó, chính con trách thân con, và ăn năn sám hối trong bụi tro".

Sau này Chúa giáng phúc cho ông Gióp nhiều hơn lúc ban đầu. Ông có mười bốn ngàn con chiên, sáu ngàn lạc đà, một ngàn đôi bò và một ngàn lừa cái. Ông còn sinh được bảy trai ba gái. Người con gái thứ nhất ông đặt tên là Nhật, người thứ hai tên Hương, và người thứ ba tên Bình. Trong khắp nước, không tìm thấy thiếu nữ nào xinh đẹp như các con gái của ông Gióp. Thân phụ của các cô cũng chia phần gia tài cho các cô như những anh em trai. Sau đó, ông Gióp còn sống được một trăm bốn mươi năm nữa, và nhìn thấy con cháu đến bốn đời. Khi cao niên đầy tuổi, ông đã qua đời. Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 118, 66. 71. 75. 91. 125. 130

Đáp: Lạy Chúa, xin tỏ cho tôi tớ Chúa thấy long nhan hiền hậu (c. 135a).

Xướng: 1) Xin Chúa dạy con sự thông minh và lương tri, vì con tin cậy vào các chỉ thị của Ngài. - Đáp.

2) Con bị khổ nhục, đó là điều tốt, để cho con học biết thánh chỉ của Ngài. - Đáp.

3) Lạy Chúa, con biết sắc dụ Ngài công minh, và Ngài có lý mà bắt con phải khổ. - Đáp.

4) Theo chỉ dụ Chúa mà vũ trụ luôn luôn tồn tại, vì hết thảy vạn vật đều phải phục vụ Ngài. - Đáp.

5) Con là tôi tớ Chúa, xin Chúa dạy dỗ con, để con hiểu biết những lời Ngài nghiêm huấn. - Đáp.

6) Sự mạc khải lời Ngài soi sáng và dạy bảo những người chưa kinh nghiệm. - Đáp.

ALLELUIA: Tv 118, 34

Alleluia, alleluia! - Lạy Chúa, xin giáo huấn con, để con tuân cứ luật pháp của Chúa và để con hết lòng vâng theo luật đó. - Alleluia.

PHÚC ÂM: Lc 10, 17-24

"Các con hãy vui mừng vì tên các con đã được ghi trên trời".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, bảy mươi hai ông trở về vui mừng và nói rằng: "Thưa Thầy, nhân danh Thầy thì cả ma quỷ cũng vâng phục chúng con". Người bảo: "Ta đã thấy Satan từ trời sa xuống như luồng chớp. Này Ta đã ban cho các con quyền giày đạp rắn rết, bọ cạp, mọi quyền phép của kẻ thù, và không có gì có thể làm hại được các con. Dù vậy, các con chớ vui mừng vì các thần phải vâng phục các con; nhưng hãy vui mừng vì tên các con đã được ghi trên trời". Lúc đó, Chúa Giêsu đầy hoan lạc trong Chúa Thánh Thần, Người nói: "Lạy Cha là Chúa trời đất, Con xưng tụng Cha, vì Cha đã giấu không cho những người thông thái khôn ngoan biết những điều này, nhưng đã tỏ cho những kẻ đơn sơ. Vâng, lạy Cha, đó là ý Cha đã muốn thế. - Cha Ta đã trao cho Ta mọi sự. Không ai biết Chúa Con là ai, ngoài Chúa Cha; cũng không ai biết Chúa Cha là Đấng nào, ngoài Chúa Con, và những người được Chúa Con muốn tỏ cho biết". Rồi Chúa Giêsu quay lại phía các môn đệ và phán: "Hạnh phúc cho những con mắt được xem những điều các con xem thấy, vì chưng, Thầy bảo các con: Có nhiều tiên tri và vua chúa đã muốn xem những điều các con thấy, mà chẳng được xem, muốn nghe những điều các con nghe, mà đã chẳng được nghe".

Đó là lời Chúa.

Lc 10,17-24
ĐƯỢC ĐÓNG ẤN ĐỂ HƯỞNG NIỀM VUI THIÊN ĐÀNG

“Anh em chớ mừng vì quỷ thần phải khuất phục anh em, nhưng hãy mừng vì tên của anh em đã được ghi trên trời.” (Lc 10,20)

Suy niệm: Các nhà tâm lý khám phá ra rằng khi lòng con người tích cực hướng về đâu thì trong lòng họ sẽ phát sinh một năng lượng dồi dào giúp họ phát triển tối đa khả năng của mình và đạt được những thành công khác nhau trong lĩnh vực đó.
Nước Trời được bắt đầu bằng việc loan báo Tin Mừng, chữa lành bệnh tật, tẩy trừ các thần ô uế, nhưng mục đích cao nhất của tất cả những việc đó là để con người được hiệp thông với chính Thiên Chúa trong hạnh phúc viên mãn. Các môn đệ hết sức hào hứng khi đạt được kết quả không ngờ trong việc loan báo Tin Mừng: Cả ma quỷ cũng phải khuất phục các ông. Chúa mời gọi họ hướng tới niềm vui cao hơn: niềm vui vì tên các ông được ghi khắc trên trời để các ông phát triển hết mức khả năng của mình và nhắm đến những thành quả cao cả hơn nữa trong công việc tông đồ.

Mời Bạn: Đâu là những kết quả trong hoạt động mà bạn tham gia để rao giảng Tin Mừng? Đó là những dấu chứng bạn đã được đóng ấn niềm vui ơn cứu độ. Bạn hãy khắc ghi niềm vui ơn cứu độ để lòng bạn tràn đầy một dòng năng lượng giúp bạn vui sống và loan báo Tin Mừng cho mọi người.

Chia sẻ: Chia sẻ về cách rao giảng Tin Mừng bằng sự lôi cuốn của niềm vui ơn cứu độ trong cuộc sống của người tín hữu.

Sống Lời Chúa: Hãy luôn nhủ thầm rằng tên con đã được ghi trên trời.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, chúng con tạ ơn Chúa. Xin khắc ghi trong trái tim con niềm vui ơn cứu độ. Amen.

5 phút suy niệm 2014 

  <tiểu mục <trang nhà

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)