dongcong.net
 
 


REO VUI LÊN

Xp.3, 14-18; Pl.4, 4-7; Lc.3, 10-18 (Chúa Nhật thứ hai mùa vọng năm C)

Lời Chúa mời gọi chúng ta hãy vui lên. Vui lên vì Chúa đang tới để cứu độ chúng ta. Hôm nay trong thánh lễ ở một số nơi, linh mục mặc áo hồng, diễn tả niềm vui và hy vọng.

Đức Chúa đang ở giữa chúng ta

Tiên tri Xôphônia sống trong thời đại nhiễu nhương: vua dân đều phản loạn với Chúa, quân thù phương bắc đang hăm he chiếm đoạt đất nước. Xôphônia cảnh cáo và tiên báo án phạt trên đất nước, và rồi Xôphônia cũng loan báo niềm vui cho dân. “Hãy nhẩy mừng lên, hỡi thiếu nữ Sion”, vì vào ngày Thiên Chúa đoái thương dân, “án phạt, kẻ thù, tai ương” sẽ được Thiên Chúa đẩy ra khỏi đất nước. Vậy còn gì phải sợ, tại sao lại lo âu?

Con người ngày nay, có cơm dư gạo thừa, hiện tại sống trong một đất nước không chiến tranh, và được bảo đảm về nhiều điều, vậy còn cần gì Thiên Chúa nữa? Thực tế cho thấy có những người giầu, cơm dư gạo thừa, nhưng vẫn không hạnh phúc. Điều làm con người khốn khổ và mất bình an, là tội lỗi của mình. Những xúc phạm đến Chúa và làm hại anh em mình, làm sao để được tha thứ? Ai có thể tha thứ tội xúc phạm đến Thiên Chúa, nếu không phải là chính Thiên Chúa? Ai có thể tha thứ điều tôi đã làm tổn hại cho anh em tôi, những tổn thất mà không gì có thể đền bù được? Tôi đã thấy một người tù chung thân, đau đớn như thế nào khi nhắc đến hành vi giết người của anh ta, một khi nhận ra hậu quả của hành vi đó trên những người thân, và đặc biệt trên con cái của người bị anh ta giết. Anh ta không thể làm cho người anh ta giết sống lại được.

Mừng vui lên, hỡi thiếu nữ Sion. Mừng vui lên hỡi tất cả con người trên hoàn vũ, vì Thiên Chúa đã thương tha thứ tội lỗi chúng ta. Ngôi Lời Thiên Chúa đã nhập thể làm người, Ngài là bảo chứng cho thấy Thiên Chúa yêu thương con người đến độ như thế nào. Ngôi Lời Thiên Chúa nhập thể là dấu chỉ, là bằng chứng tình yêu của Thiên Chúa đối với con người. Nếu Thiên Chúa sẵn sàng ban Con Một yêu dấu của Ngài cho chúng ta, thì Ngài còn tiếc gì với chúng ta nữa? Nếu Thiên Chúa đã sẵn sàng ban Con Một của Ngài cho chúng ta, thì Ngài sẵn sàng ban tất cả cho chúng ta trong Con Chí Ái của Ngài.

Đừng lo lắng hãy phó thác tất cả cho Thiên Chúa

Trong thư gởi tín hữu Philip, thánh Phaolô nói: “anh em hãy vui luôn trong Chúa. Tôi nói lại một lần nữa: hãy vui lên” (Pl.4, 4). Tại sao thánh Phaolô phải lập đi lập lại điều đó? Phải chăng các tín hữu ở Philip có qúa nhiều bận tâm, có qúa nhiều nỗi lo?

Có thể trong cuộc sống, chúng ta có nhiều điều phải lo, và những mối lo của chúng ta cũng chính đáng như lo cho con cái, chồng con, cha mẹ, v.v... Nhiều điều chúng ta lo nhưng vượt sức chúng ta. Làm sao có thể vui được đây?! Thánh Phaolô nói: “Đừng lo lắng gì, nhưng hãy nói tất cả với Thiên Chúa trong kinh nguyện với lời tạ ơn”. Như thánh Gióp, “mình đón nhận điều tốt lành từ tay Thiên Chúa, mà mình không sẵn sàng đón nhận điều có vẻ không tốt lành sao?” Thiên Chúa yêu thương tôi, Ngài sẽ ban những điều tốt lành cho tôi, ngay cả bây giờ tôi không thấy điều đó là tốt lành.

Chỉ khi mình tin vào Thiên Chúa như Đấng yêu thương mình, thì mình mới có thể phó thác tất cả cho Ngài, và mới có sự bình an thực sự mà thôi.

Tôi phải làm gì?

Để chuẩn bị tâm hồn đón Đấng Thiên Sai, người Do Thái đã đến với Yoan Tẩy giả để sám hối tội lỗi. Họ đặt câu hỏi với Yoan: “Tôi phải làm gì?”

Không phải chỉ có “thường dân” tới với Yoan, nhưng có đủ mọi hạng người: dân chúng, lính tráng, người thu thuế. Và Yoan đã chỉ họ cách thức sám hối rất cụ thể:

ai có hai áo hãy chia cho người không có áo;
ai có của ăn, hãy chia cho những người không có;
đừng tham tiền của, chỉ thu thuế đúng như phải thu;
đừng hà hiếp người, hãy bằng lòng với tiền lương của mình.

Hôm nay, tôi phải làm gì để đón Chúa tới trong lòng tôi? để sẵn sàng đón nhận Chúa tới vào giờ chết? để sẵn sàng đón Chúa vào ngày Chúa quang lâm? Tôi có sẵn sàng tìm tới với Yoan Tẩy Giả cho dù ngày nay chúng ta rất bận và không có nhiều thời gian không?

Mến Chúa yêu người là hai giới răn căn bản. Không ai có thể yêu Chúa mà không yêu người. Ngày nay, có bao người đang cần chúng ta giúp đỡ. Có thể họ cần chúng ta giúp đỡ về vật chất, nhưng cũng có thể họ không cần chúng ta giúp đỡ về vật chất mà họ cần chúng ta giúp đỡ về tinh thần. Chúng ta có sẵn sàng bỏ tiền của, sức lực, thời gian để giúp đỡ họ không?

Xin Chúa giúp mỗi người chúng ta yêu Chúa yêu người, phó thác tất cả nỗi lo cho Thiên Chúa qua kinh nguyện, để chúng ta cảm nghiệm được bình an, và có thể vui sống trong đời sống thường ngày.

Câu hỏi gợi ý chia sẻ:

1. Theo bạn, điều gì làm con người mất bình an và niềm vui nhất?

2. Bạn cần làm gì để chuẩn bị đón Chúa đến? Bạn đã làm được tới đâu rồi?

3. Những người không là kitô-hữu có thể có được niềm vui và bình an không? Với những người không có, làm sao để giúp họ an bình và có niềm vui như chúng ta?

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)