dongcong.net
 
   
 
 
 
 

 

 
Một Thoáng Suy Tư
 
 
Tầm Xuân, CMC
 
<<<    

Chúa Thật là Tuyệt Vời

Bạn nói, "không có thể."
Chúa đáp: "Tất cả mọi sự đều có thể." (Lc 18:27)

Bạn nói, "Con rất mệt mỏi."
Chúa đáp, "Ta sẽ bổ sức cho con". (Mt 11:28-29)

Bạn nói, "không có ai thương con."
Chúa đáp, "Ta yêu thương con". (Ga 3:16, 13:34)

Bạn nói, "Con không thể tiếp tục."
Chúa đáp, "Đừng lo, ơn ta đủ cho con." (II Cor. 12:9, Ps 91:15)

Bạn nói, "Con không thể tìm được câu trả lời."
Chúa đáp, "Cha sẽ hướng dẫn con." (Proverbs 3:5-6)

Bạn nói, "Con không thể làm được."
Chúa đáp, "Con có thể làm được mọi sự trong Cha." (Phil 4:13)

Bạn nói, "Con thật vô dụng."
Chúa đáp, "Mọi sự đều hữu dụng cho những ai yêu mến Ta." (Rm 8:28)

Bạn nói, "Con không thể tha thứ cho chính mình."
Chúa đáp, "Cha sẽ tha thứ cho con." (I Ga 1:9, Rm 8:1)

Bạn nói, "Con không thể quản lý mọi sự."
Chúa đáp, "Cha sẽ cung cấp mọi điều con cần." (Phil 4:19)

Bạn nói, "Con rất sợ."
Chúa đáp, "Cha không ban cho con một thần khí sức mạnh hay sao?" (II Tim 1:7)

Bạn nói, "Con luôn lo lắng và thất vọng."
Chúa đáp, "Hãy dâng hết cho Ta." (I Peter 5:7)

Bạn nói, "Con không có đức tin mãnh mẽ."
Chúa đáp, "Cha đã ban cho mọi người nguồn mạch đức tin." (Rm 12:3)

Bạn nói, "con không thông suốt đủ."
Chúa đáp, "Cha ban cho con thần trí khôn ngoan." (I Cor. 1:30)
Tất cả những điều tiêu cực đến với ta, Chúa đều có một trả lời tích cực.

 

<tiểu mục <trang nhà

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)