dongcong.net
 
   
 
 
 
 

 

 
Một Thoáng Suy Tư
 
 
Tầm Xuân, CMC
 
<<<    

Cái Hộp của Thiên Chúa

Chúa đã tặng cho tôi hai cái hộp,
một cái màu đen và một cái màu vàng.
Chúa nói, "Hãy bỏ tất cả sự buồn phiền vào trong hộp đen,
và tất cả sự vui mừng vào trong hộp vàng."

Tôi vâng lời Ngài, và trong hai cái hộp đó,
đã chứa đựng sự vui mừng lẫn buồn phiền.
Ngày tháng trôi qua,
cái hộp màu vàng đã trở nên nặng hơn,
còn cái hộp màu đen thì lại nhẹ hẳn đi.

Với sự tò mò, tôi mở cái hộ màu đen ra,
vì tôi muốn hiểu sao lại như vậy?
Và tôi đã nhìn thấy, ở dưới hộp có một lỗ hỗng,
những buồn phiền đã tuôn ra từ đó.

Tôi đưa cái lỗ hỗng cho Chúa xem và nói,
"Con muốn biết những buồn phiền của con ở đâu!"
Chúa cười và nói với giọng hiền từ,
"Con ơi, tất cả đang ở đây với Ta."

Tôi hỏi Chúa, sao lại tặng cho tôi cái hộp,
Tại sao lại có cái màu vàng và cái màu đen có lỗ hỗng?
"Con ơi, cái màu vàng là để chứa đựng các ơn lành,
và cái màu đen là để con trút bỏ mọi ưu phiền."

Người ta thường bỏ ra nhiều thì giờ để kê khai những đau khổ, bất hạnh, và buồn phiền, nhưng ít ai lại kể đến công ơn của Thiên Chúa đã ban cho chúng ta mỗi ngày. Khi gặp gian nan thử thách, thì kêu cầu đến Chúa, nhưng khi đang vui hưởng sự hạnh phúc dư dật, thì lại quên mất Chúa. Sống như vậy có phải là quá vô ơn chăng? Thiên Chúa đâu phải là một chủ nợ, mà khi gặp thiếu thốn thì cứ vậy mà đòi.

Nhưng nào ai có biết là Thiên Chúa đã ban cho mỗi người chúng ta có hai cái hộp, màu đen và màu vàng. Mỗi khi chúng ta chấp nhận những thử thách trong cuộc sống, là lúc chúng ta làm vơi đi những ưu tư phiền muộn trong cái hộp màu đen. Và khi chúng ta kể lại những phúc lành Thiên Chúa đã ban cho chúng ta, là lúc chúng ta chất chứa thêm ơn phúc trong hộp màu vàng. Càng biết ơn Thiên Chúa bao nhiêu, thì những sự phản trắc vơi đi bấy nhiêu.

Lý do cái hộp màu đen có lỗ hỗng là Thiên Chúa đã chịu gánh vác những gánh nặng của chúng ta. Tuy nhiên, chúng ta phải biết phó thác cho Ngài. Muốn trút hết những ưu phiền đắng cay cho Ngài, chúng ta phải có một tâm tình thân mật với Ngài. Tâm tình đó qua sự sống liên kết cuộc sống của chúng ta với cuộc sống của Ngài.

 

<tiểu mục <trang nhà

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)