dongcong.net
 
   
 
 
 
 

 

 
Một Thoáng Suy Tư
 
 
Tầm Xuân, CMC
 
<<<    

Tình Mẹ

Đêm nằm suy nghĩ xa xôi,
Nghĩ đời sao lắm lôi thôi nghìn trùng,
Nghĩ đời ai biết thành trung?
Như là Tình Mẹ thủy chung không dời.

Tình Mẹ sao qúa cao vời,
Cao hơn đĩnh núi không lời tụng ca.
Tình Mẹ thì thật bao la,
Muôn đời rộng trãi mãi xa chân trời!
Cuộc đời lắm lúc chơi vơi,
Nhưng mà có Mẹ người ơi sợ gì!

Tình Mẹ thắm mãi muôn thì,
Bao la bát ngát có chi sánh bằng!
Tình Mẹ như ánh trăng rằm,
Diệu hiền tỏa xuống nói thầm với con,
Nói rằng Mẹ mãi thương con,
Từ xưa vẫn thắm như son một màu.

Mai này dù có xa nhau,
Con luôn biết Mẹ thật đau trong lòng.
Tình Mẹ thì qúa mênh mông,
Hỡi người có biết biển đông dạt dào.

Tình Mẹ tha thiết ngọt ngào,
Cho con sống trọn thanh cao trong đời.
Con xin cảm tạ Chúa Trời!
Ban cho có Mẹ dạt dào yêu thương.

Cuộc đời lên xuống ngàn phương,
Cầu xin Đức Chúa yêu thương Mẹ hiền!
Ban cho Mẹ sống trăm niên,
Ban cho sức mới thiêng liêng trên trời.
Dù cho sông núi đổi dời,
Nhưng Tình Mẹ vẫn muôn đời thương con.

By Jason Nguyen

 

<tiểu mục <trang nhà

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)