dongcong.net
 
   
 
 
 
 

 

 
Một Thoáng Suy Tư
 
 
Tầm Xuân phụ trách
 
<<<    

69-MÙA GẶT

Mấy hôm nay tôi ở trên vùng đất đỏ.  Mùa này là mùa gặt hái ở vùng này nên cả ngày trong thôn xóm khá vắng vẻ.  Ai có sức đều đi làm, cả lớn cả bé.  Vùng này trồng bốn loại cây chính là điều, tiêu, cà phê và cao su.  Điều và tiêu thì gặt hái vào khoảng tháng giêng đến tháng tư.  Cà phê hái khoảng tháng mười.  Còn cao su thì cạo mủ từ tháng tư đến tháng chạp. Vì tiêu, điều và cà phê chỉ tụ trái một năm một lần nên kinh tế người dân tùy thuộc vào mùa gặt này.  Năm nay, sắp đến mùa gặt hái thì bị những cơn mưa trái mùa nên “cà phê tiêu điều” lắm.  Khủng hoảng kinh tế toàn cầu cũng ảnh hưởng nhiều đến đời sống dân nghèo ở các vùng nông thôn.  Cao su không tìm được chỗ bán ra nên nhân công cạo mủ ngày làm ngày không.  Đi thu hoạch tiêu, điều và cà phê thì được trả khoảng 50 ngàn một ngày.  Đi cạo mủ cao su được khoảng 70 ngàn một ngày vì cần phải có kinh nghiệm cạo mủ và phải làm ban đêm.  Mùa điều nay năm coi như thất thu nặng vì những cơn mưa.  Đang mùa lượm điều cũng là mùa tụ trái, những cơn mưa vừa rồi làm điều không tụ trái được, còn những trái non thì bị úng.

Tôi đến hướng dẫn khóa cầu nguyện ngay trong mùa gặt vì lâu lắm rồi ở đây không có khóa và tôi cũng không thể sắp xếp được thời gian nào khác, thế mà mười anh chị em Dân Tộc cũng dám bỏ ba ngày mùa để tham dự khóa.  Lòng mến Chúa của anh chị em Dân Tộc làm tôi cảm động quá sức, và giúp tôi nhìn lại lòng hăng say công việc nhà Chúa của chính mình.  Khi anh chị em đến tham dự, vì thông báo không rõ ràng nên ai cũng tưởng khóa chỉ một ngày nên người nào cũng chỉ mặc một bộ đồ, khi đến nơi mới biết khóa đến ba ngày.  Cuối ngày đầu tiên, anh chị em về nhà ngủ để lấy thêm áo quần, tôi nghĩ sáng hôm sau chắc chỉ vài ba người trở lại, thế mà anh chị em đến đông đủ chỉ thiếu một người và thay vào đó lại có một người khác tham dự.

Nhìn ngắm địa hình vùng này, dù rất nhỏ trong bản đồ, nhưng trong mắt tôi thì thật rộng lớn trên con đường sứ vụ vì nhân sự không có.  Cả một cánh đồng truyền giáo rộng thêng thang đang chờ thợ gặt do những anh chị em đi trước đã gieo vãi hạt giống Tin Mừng.  Tôi được sai đến với anh chị em Dân Tộc nhưng không được trang bị gì cả.  Không biết tiếng, cũng chẳng biết văn hóa hay tập tục của họ.  Tôi đi thu hoạch tâm hồn như một người không rành nghề đi làm mướn.  Người thợ gặt đi vào cánh đồng lúa chỉ được Thiên Chúa trang bị cho một khí cụ duy nhất mà thôi, đó là tình yêu!  Hình như khi đến với anh chị em mà có tình yêu là có đủ tất cả.

Mùa thu hoạch tiêu và điều đang tiếp diễn và thợ gặt mướn không thiếu.  Già trẻ lớn bé, ai có sức là đi làm.  Lượm điều ở dưới đất thì ai cũng làm được vì điều chờ rụng mới thu hoạch.  Còn hái tiêu cần lưu ý hơn vì phải hái trên cây cao và phải tránh không làm gãy nhánh.  Ngày ngày tôi ra vườn lượm những trái điều dưới đất mới thấm thía nghề lượm điều.  Cứ khum lên cúi xuống để lượm từng trái điều dưới đất.  Lượm được 100 trái điều cho vào cái sô thì cái lưng và hai đầu gối ê ẩm rã rời.  Vì năm nay mất mùa nên người dân ít mướn thợ lượm điều.  Cả nhà lớn nhỏ, cha mẹ con cái ráng bỏ công bỏ sức ra tự lượm.  Mùa gặt hái cánh đồng của Thiên Chúa cũng đang tiếp diễn nhưng thiếu vắng thợ gặt nhất là những thợ gặt kinh nghiệm.  Chúa vẫn trông chờ những thợ gặt mướn vì cánh đồng của Chúa còn bao la bát ngát, và Ngài đang chờ đợi từng con người quảng đại cộng tác vào chương trình của Ngài.

Hôm nay tôi thu hoạch điều do công những người đi trước đã bỏ công trồng và chăm bón.  Tôi đi gặt hái những tâm hồn do công của anh chị em đi trước đã gieo vãi hạt giống Lời Chúa và chăm sóc cánh đồng với tấm lòng quảng đại yêu thương.  Tôi đang gặt hái cánh đồng mà tôi đã chẳng bỏ công trồng và chăm sóc.  Tôi đến và rồi sẽ có ngày tôi ra đi; nhưng hoa trái của cánh đồng vẫn tiếp tục nở hoa, tụ trái vì Đấng Chủ cánh đồng vẫn dõi mắt theo và quan phòng.

Mùa này đang là mùa lượm điều, hái tiêu và cà phê, thế mùa nào là mùa gặt tâm hồn hở Chúa?  Hay ngày nào cũng là ngày mùa gieo vãi và gặt hái của Chúa, vì có ngày nào Chúa nghỉ ngơi đâu (Ga 5:17).  Mùa gặt của Chúa không dùng máy để gặt hàng loạt như công nghệ hiện đại của kỷ nguyên này, nhưng là đi gặt từng tâm hồn một như con đi lượm từng trái điều.  Lượm được một tâm hồn về cho Chúa thì con thấy Chúa vui lắm vì “con Cha đã mất nay lại tìm thấy” (Lc 15:24), và khi thấy Cha vui thì lòng con được vui lây cùng Cha.

************************************
Lạy Chúa, xin cho chúng con được mặc lấy tâm tình của Chúa, “Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít.  Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về” (Mt 9:37-38), để mỗi lần chúng con vui mừng gặt hái những hoa mầu vật chất, thì cũng biết dõi theo ánh mắt của Chúa để thấy những cánh đồng chín vàng của tâm hồn để gặt hái về cho Chúa.  Lạy Chúa, xin tiếp tục sai nhiều thợ gặt đến cánh đồng mênh mông của Chúa, để cánh đồng của Ngài chỉ còn có một màu xanh – Màu Xanh của Tình Yêu, Sự Sống và Hy Vọng.

Giuse Ngô Văn Chữ, S.J.
March 4, 2009

 

dongcong.net sưu tầm

 

<tiểu mục <trang nhà

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)