dongcong.net
 
   
 
 
 
 

 

 
Một Thoáng Suy Tư
 
 
Tầm Xuân phụ trách
 
<<<    

72-SỐNG BÍ TÍCH THÁNH THỂ Ở CHÂU Á

So với tín hữu Công giáo ở Châu Âu hay ở Mỹ, thì tỷ lệ người Công giáo Châu Á nói chung siêng năng đi nhà thờ và tham dự Thánh Lễ Chúa Nhật hơn rất nhiều và cũng sốt sằng rước lễ, tham dự các giờ Chầu Thánh Thể đông hơn. Nhưng điều đó vẫn không nói lên được sự liên kết, gắn bó và thực hành thấm nhuần tinh thần, ý nghĩa của Bí Tích Thánh Thể trong đời sống các tín hữu. Những vấn đề như bạo lực sắc tộc, dalit (giai cấp “tiện dân” trong hệ thống giai cấp Ấn Độ), hàng giáo dân, nghèo đói, giao thông, đại kết, giới tính, công bằng, các cộng đoàn Giáo Hội, dân thiểu số, dân di cư, những vấn đề môi trường và truyền thông : tất cả đều phải được hiểu, được sống và được hành động trong Thánh Thể, nghĩa là TRONG CHÚA KITÔ, trong sự kết hiệp với Mình Máu Chúa Kitô và từ đó là sự hiệp nhất với nhau trong Chúa Kitô. MƯỜI HAI ĐỀ CƯƠNG (sau đây) do diễn đàn Phong Trào Công Gíao Quốc Tế vì Những Vần Đề Trí Thức và Văn Hoá (ICMICA) và Viện Thần Học Woori có trụ sở ở Séoul (WTI) cùng tổ chức trước phiên họp khoáng đại lần thứ 9 Liên HĐGM Châu Á (FABC), dự trù sẽ diễn ra ở Manila từ 10 đến 16.10.2009 với chủ để “Sống Bí Tích Thánh Thể ở Châu Á”. BTGH kính giới thiệu TÀI LIỆU RẤT QUAN TRỌNG nầy và BÀI VIẾT GIÁ TRỊ của Hector Welgampola để cùng chia sẻ và suy tư.

* * *

Diễn đàn nầy, - với chủ đề ”Thánh Thể và Cộng Đoàn – Vượt qua mọi rào cản”, - đã bế mạc với một văn kiện được công bố ngày 20.05, nhấn mạnh rằng Thánh Thể, cái lõi của Đạo Công giáo, phải là một cái cầu kết nối đức tin nơi Thiên Chúa với những thực tại đời sống thường ngày ở Châu Á.

Phong Trào Công Gíao Quốc Tế vì Những Vần Đề Trí Thức và Văn Hoá (ICMICA) và Viện Thần Học Woori có trụ sở ở Séoul (WTI) cùng tổ chức diễn đàn trước phiên họp khoáng đại lần thứ 9 Liên HĐGM Châu Á (FABC), dự trù sẽ diễn ra ở Manila từ 10 đến 16.10.2009 với chủ đề “Sống Bí Tích Thánh Thể ở Châu Á”.

Khoảng 80 nhà thần học, phụ trách các điềm truyển giáo và các nhà hoạt động giáo dân từ 11 quốc gia Châu Á thảo luận về Thánh Thể trong quan hệ với những vấn đề như bạo lực sắc tộc, dalit (giai cấp “tiện dân” trong hệ thống giai cấp Ấn Độ), hàng giáo dân, nghèo đói, giao thông, đại kết, giới tính, công bằng, các cộng đoàn Giáo Hội, dân thiểu số, dân di cư, những vấn đề môi trường và truyền thông.

Văn kiện nầy ĐÃ nói rằng Mầu Nhiệm Vượt Qua, vốn làm nỗi bật cuộc khổ nạn, cái chết và sự phục sinh của Chúa Kitô, là ở trung tâm của Bí Tích Thánh Thể và quyền uy ngự trị của Thiên Chúa.

Văn kiện nầy NAY nói rằng sự nhận thức sâu sắc Thánh Thể được phong phú nhờ thiết lập nó trong việc Chúa Giêsu thường xuyên đồng bàn với bạn hữu, những người Biệt Phái, những người tội lỗi, những người thu thuế và những người bị bỏ rơi khinh khi  - thường là một hành động “phá bỏ rào cản” tượng trưng. Văn kiện nói thêm : “Bí Tích Thánh Thể luôn chứa đựng một chiều kích tiên tri”.

THÁNH THỂ VÀ CỘNG ĐỒNG : VƯỢT QUA MỌI BIÊN GIỚI.

(1). Một diễn đàn thần học để chuẩn bị cho FABC 2009, tập chú vào tương quan giữa Thánh Thể và Cộng Đồng, đã được tổ chức tại Trung tâm Tĩnh Tâm Thánh Biển-Đức ở Séoul, Hàn Quốc, từ 18 đến 20 tháng 05.2009. Cuộc tụ họp quốc tế của 80 nhà thần học đến từ 11 nước được Pax Romana – ICMICA và WTI tổ chức.

(2). Đề cương của chương trình nầy bao gồm 5 trình bày quan trọng cùng với 11 nghiên cứu các trường hợp cụ thể. Michael Amaladoss giới thiệu Bài Diễn Văn chủ đạo :”Thánh Thể : Những Cái nhìn nhân học, thần học, liên văn hoá và liên tôn”. Những trình bày quan trọng khác tập trung chú ý về ‘Bửa Tiệc Ly và Thánh Thể’  ( mục sư Anh giáo Park Tae-sik), ‘Cái Nhìn Liên Tôn về Thánh Thể’ ( Cha William LaRousse); ‘Thánh Thể và Đức Khó Nghèo’ ( D9GM giáo phận Bandung Johannes Pujasumarta) và ‘Thánh Thể và Công Cuộc Rao Giảng Tin Mừng’ (Cha James Kroeger). Những trường hợp cụ thể được nghiên cứu được rút ra từ Sri Lanca, Ân độ, Hong Kong, Đài Loan, Trung Quốc, Việt Nam, Phi Luật Tân và Indonesia.

(3). Tính đa dạng lớn lao và đẹp đẽ của Châu Á đã tạo bối cảnh cho những trao đổi làm phong phú giữa những người tham dự. Toàn cảnh xã hội, văn hoá, tôn giáo, nghệ thuật, chính trị và kinh tế của Châu Á, dù là một tiềm năng phong phú, thường không được thừa nhận đối với món quà tuyệt diệu. Theo lý tưởng nó phải là một sức mạnh làm cho phong phú, mở ra và đúc nặn các dân tộc, cuộc sống và tương lai của các dân tộc ấy. Những căng thẳng vẫn còn đó và phải luôn cảnh giác thận trọng để sự đa dạng văn hoá rộng lớn nầy phục vụ các dân tộc Châu Á thay vì gây nên chia rẻ và thoái hoá thành óc bè phái.

(4) Tình yêu đối với Thánh Thể và một sự cảm kích biết ơn về món quà nầy cho Giáo Hội đã thúc đẩy những ngưởi tham dự tìm ra một cách sâu xa về việc làm thế nào Thánh Thể và đời sống thường nhật có thể được hoà nhập tốt đẹp hơn. Thông thường người ta quan sát thấy rằng việc cử hành bí tích theo nghi thức không có liên hệ chặt chẽ với những thực tề của đời sống thường nhật được sống. Cũng có những mâu thuẫn giữa những người cử hành Bí Tích Thánh Thể và gương sống đời sống thường nhật của họ.Nếu có thể nói được, điều gì Thánh Thể cần nói về những vấn đề bạo lực sắc tộc, những người thuộc lớp tiện dân [Dalits], những người thế tục, nghèo đói, giao thông, đại kết, công bằng giới tính, những cộng đoàn Giáo Hội bị chia rẽ, các nhóm thiểu số, di dân, những vần đề môi trường, các phương tiện truyền thông và các Giáo Hội đang chịu đau khổ? Bức tranh toàn cảnh về những vấn đề đang thách thức cần được đề cập bởi các Kitô hữu được đổi mới về mặt Bí Tích Thánh Thể quả thật hết sức rộng lớn. Nếu người ta sử dụng cái khung ba phần được Đức Thánh Cha Biển-Đức XVI dùng để đánh giá Thánh Thể (Sacramentum Caritatis =  Bí Tích Tình Yêu), thì hội nghị nầy ít tập trung về Thánh Thể như là một mầu nhiệm dạy ta phải tin và cử hành, hơn là tập chú về Thánh Thề như một mầu nhiệm mà chúng ta phải sống. Những người tham dự cố khám phá cho được sự liên quan của Thánh Thể từ khía cạnh đời sống thường nhật của con người; "hồi ức lợi hại” về Chúa Giêsu thách thức những thực tại đương thời ra sao?

(5) Rất thường xuyên, những người tham dự nhờ vào những nguồn Kinh Thánh, mục vụ và thần học phong phú của Gíao Hội để đánh giá và canh tân đức tin và thực hành Bí Tích Thánh Thề.  Hai lần trong trình thuật của Thánh Phaolô (I Cor 11, 23 – 27), Chúa Giêsu lập lại :”Hãy làm việc nầy mà nhớ đến Thầy”. Người còn nói :” Ta là Bánh Hằng Sống” (Ga 6,35); “ai ăn Bánh nầy sẽ được sống muôn đời” (Ga 6,58). Chúa Giêsu cho thấy sự liên đới đầy lòng trắc ẩn với những người rốt hèn (Mt 25,31-46). Người rửa chân cho các môn đệ trong Bửa Tiệc Ly, ăn lễ Vượt Qua với các bạn hữu (Ga 13,2 – 15). Sự nếm cảm Thánh Thể được thêm phong phú nhờ đặt nó vào bên trong “tình bạn đồng bàn” thường xuyên của Chúa Giêsu với các bạn hữu, với những người Biệt Phái, những người tội lỗi, những người thu thuế, những người bị xã hội khinh chê - thường là một hành vi có tính tượng trưng “phá bỏ rào cản” xã hội. Thánh Thể luôn chứa đựng một chiều kích mang tính tiên tri.

(6). Một chủ đề thân học Kinh Thánh đặc biệt thường xuyên nỗi bật lên, ấy là chủ đề về Mầu Nhiệm Phục Sinh và thực tế sự sống phục sinh. Các Kitô hữu đánh giá Thánh Thể cử hành cuộc khổ nạn, cái chết và sự sống lại của Chúa Kitô như thế nào; mầu nhiệm cứu chuộc được nhắc lại “khi chúng ta ăn bánh và uống chén nấy…cho tới khi Chúa lại đến trong vinh quang”. Mầu nhiệm phục sinh là tâm của Thánh Thể và Triều đại Thiên Chúa.

(7). Với Công Đồng Vatican II, Giáo Hội khẳng định, là Kitô hữu, “chúng ta phải nắm vững rằng Chúa Thánh Linh ban cho mọi người khả năng được trở thành đối tác, trong một cách thế được Chúa biết, trong mầu nhiệm Phục Sinh (Gaudium et Spes 22). Nhận định sâu sắc nầy thử thách năng lực chúng ta và mở ra những lối mòn để dấn thân vào cuộc đối thoại lấy Nước Trời làm trọng tâm, để gặp gỡ nhân loại đau thương và để khám phá những hiểu biết sâu sắc ‘có tính phục sinh” trong các nần văn hoá và tôn giáo của Châu Á. Sự nhận thức chiều sâu cốt lõi phục sinh của Thánh Thể có thể trở thành một lối mòn đối thoại Châu Á. Nó có thể thúc đẩy sự liên đới sâu xa hơn cả bên trong lẫn vượt ngoài giới hạn Hội Thánh.

(8) Trong nhiều dịp suốt cả những phiên họp khoáng đại và thảo luậh nhóm nhỏ, những người tham dự thứa nhận mợt cách khiêm nhường sự chậm chạp và sự do dự ngập ngừng về phía Hội Thánh đem niềm tin Thánh Thể của mình để quy vào những thực tại cụ thể và những hoàn cảnh sống của công chúng. Một diễn giả lưu ý rằng một Thánh Lề phải cần đến “ba bàn” : Lời Chúa (Kinh Thánh); Thánh Thể (Bí Tích) và Thế Giới ( mọi thực tại trần thế và vũ trụ). Chúng ta cần trở thành một bánh,một thân thể,một thế giới. Có một sự ngần ngại đem vào những vấn đề đương thờu, bởi vì hình như tính chính thống ( giáo huấn về giáo lý đúng đắn) [chính lý.Từ Điển Công Giáo] thường chỉ chấp nhận chính hành [ nt.]. Đức tin giáo điều, khái niệm dường như đang chiếm ưu thế trên đức tin biểu hiện.

(9). Sự đa dạng lớn lao các thực tại và những diễn đạt tôn giáo và văn hoá  hiện diện khắp Châu Á thách thức Hội Thánh phải tìm cho bằng được những diễn tả (các biểu tượng, nghệ thuật, ca kịch, vũ, những truyện kể, âm nhạc, chương trình mục vụ và các sinh hoạt,v..v..) có thể diễn đạt tương xứng và thoả đáng hơn bản chất và ý nghĩa của Thánh Thể. Phải thừa nhận là một số biểu tượng đang lưu hành có vẻ xa cách hoặc kể cả xa lạ với những nhiều nhóm các dân tộc Châu Á. Trọng tâm chú ý trên những biểu tượng như là chia sẻ các bửa ăn, đoàn kết gia đình hoặc các hành vi phục vụ huynh để quảng đại có thể dễ dàng nói qua các nền văn hoá.

(10). Một vấn đề cứ lập đi lập lại trong suốt diễn đàn: “Có một con đường Châu Á chăng?”. Để trả lời,mỗi một người phải hiểu rõ những yếu tố chủ yếu trong bối cảnh của Châu Á đương thời. Có tính chất tôn giáo và thái độ suy tư vốn có của dân chúng. Khắp Châu Á vẫn cón nghèo đói trên quy mô lớn so với những vùng trù phú khác”. Một sự đổi mới và đột ngột vùng lên của các tôn giáo Châu Á có thể thấy rõ được - thường là với những ngụ ý mang tính cực đoan. Một sự gia tăng dân số tiếp diễn hầu như không hề giảm sút. Sống một cuộc sống Kitô giáo và Thánh Thể vẫn là một thách thức lớn đối với dân thiểu số Kitô giáo Châu Á ( không đến 3% trong số gần 4 tỷ dân Châu Á)

(11). Sự thúc đầy văn hoá sự sống và văn hoá hiệp thông vẫn còn là một nhiệm vụ đang thực hiện của Giáo Hội. Sự Hiệp Lễ [cum- uniocum-munus : chia sẻ sự hiệp nhất công việc và bổn phận] vẫn còn là một giấc mơ chỉ mới thực hiện được một phần (chẳng hạn : trao thêm quyền cho giáo dân và nữ giới;quyền chọn lựa đích thực đối với người nghèo,vv…). Được canh tân nhờ Chúa Thánh Linh và được tăng cường củng cố bởi Bánh Ban Sự Sống, Giáo Hội Lữ Hành sẽ tiếp tục bước đi trong hy vọng trong suốt hành trình trần thế của Giáo Hội để trở thành bánh sống động cho thế giới

(12).  Được tiếp thêm nghị lực nhờ ba ngày thảo luận và suy tư lôi cuốn, những người tham dự Diễn Đàn nầy nhìn thấy một số “chân trời mới” và quyết tâm sẽ thúc đẩy qua những bước đi cụ thể một thần học được đem lại sức sống mới và thực hành linh đạo Thánh Thể. Vì vậy những người tham dự nầy cam kết :

-Triển khai những bài dạy Giáo lý về Thánh Thể dễ hiểu hơn, bằng việc chỉ cho thấy sự liên quan giữa Thánh Thể với đời sống thường nhật
-Sử dụng quyền lực Thánh Thể cho một sự đánh giá hữu hiệu hơn của đối thoại cùng lúc ba phần của Liên HĐGM Châu Á (FABC) với các dân tộc, các nền văn hoá và tôn giáo của các dân tộc nầy.
-Tiếp tục tìm kiếm một sự hiệp thông rộng lớn hơn với việc cổ vũ lòng hiếu khách đối với những tổ chức và nhóm khác nhau và đa dạng;chẳng hạn những người bị bỏ rơi và những người nghèo, tín đồ các tuyên tín và tôn giáo khác, những Giáo Hội Kitô giáo anh em,v..v..
-Cổ vũ suy tư và quyết định căn cứ trên nghiên cứu sao cho các kế hoạch của Giáo Hội sẽ nhằm vào các nhu cầu thật sự của dân chúng
-Triền khai một loạt những “dự án và chương trình chia sẻ” ở cấp độ cộng đồng địa phương (chẳng hạn như sáng kiếnn “năm chiếc bành và hai con cá”)
-Cổ vũ Thánh Thể như la suối nguồn hy vọng,hiệp nhất và hoà giải.
-Nối kết Thánh Thể và Chúa Thánh Linh với những sáng kiến duy trì sự vẹn toàn của toàn cuộc tạo dựng.

 (13). Diễn Đàn mang tính chất thần học nầy với chủ đề “Thành Thể và Công Đồng : Vượt Qua  mọi Biên Giới” được mở ra khi Giáo Hội đang tiến gần đến Lễ Hiện Xuống – và mùa xuân đang đến trên Hàn Quốc. Những người tham dự đã trải nghiệm hành động dịu dàng của Chúa Thánh Linh, thúc đẩy họ canh tân sự đánh giá của họ về món quà Thánh Thể mà Chúa Kitô ban tặng, đặc biệt khi nó ảnh hưởng đời sống của thế giới Châu Á. Tất cả mọi người đều cảm động sâu xa và được những lời của Đức Gioan-Phaolô II mời gọi (Mane Nobiscum 28); Đức giáo hoàng xem xét đau khổ và sự dữ trên thế giới và mời gọi các Kitô hữu chú tâm đến những thực tại nấy. Tại sao ư? Đức Giáo Hoàng lưu ý rằng đó là cách các Kitô hữu đối phó với những tình hình khắp thế giới vốn sẽ là “tiêu chí qua đó tính chất thực thụ của Thánh Lễ được đánh giá”.

Lạy Thánh Thần Chúa, xin hãy đến.

Nguồn : LIVING THE EUCHARIST IN ASIA (UCAN Document, số ngày 01.01.2009)
BTGH chuyển ngữ

SUY TƯ VỀ VỊ TRÌ THÁNH THỂ TRONG ĐỜI SỐNG KITÔ HỮU CHÂU Á

KHÔI PHỤC VỊ TRÍ TRUNG TÂM CỦA THÁNH THỀ
SẼ LÀM CHO ĐỨC TIN HỒI SINH
 Hector Welgampola

Ngày bế mạc Năm Thánh Phaolô 29.06, một năm đánh dấu kỷ niệm 2.000 năm ngày sinh Thánh Phaolô , chồng gối lên ngày khai mạc Năm Thánh Linh Mục ở Rôma. Trong cùng một ngày – 29.06, năm 1967 - một Năm Thánh Đức Tin được đưa ra để đánh dấu 1.900 năm ngày mất của Thánh Phêrô, người đã bỏ Giêrusalem để được tử vì đạo ở Roma. Giáo Hội không quên ý nghĩa tượng trưng của những sự kiện như vậy. Và những lễ tưởng niệm các tông đồ hiếm khi có khả năng bị liên kết với những Giáo Hội Tông đồ ban đầu. Chính vì vậy mà Đức Thánh Cha Biển-Đức XVI đã mời Thượng Phụ Giáo Hội Phương Đông Athenagoras đến vatican để khai mạc sự kiện Thánh Phaolô ngày 20.06. Cũng tương tự, sau khi loan báo Năm Đức Tin Thánh Phêrô, Đức Giáo Hoàng Phaolô VI đi thăm Thượng Phụ nầy khi ấy còn ở Thổ Nhĩ Kỳ. Đức Giáo Hoàng đã trao cho Thượng Phụ một câu ngắn gọn :” Anno Ineunte” (Khai Mạc Năm Thánh), xác nhận lại rằng Roma và Constantinople là những Giáo Hội Chị Em.

 Xét cho cùng, trong những thế kỷ đầu, Châu Á là nơi phát sinh ba trong số năm Thánh Phụ Kitô giáo; một ở Châu Phi và một còn lại ở Châu Âu – Roma. Tất cả họ chia sẻ cùng các Sách Thánh như nhau và cùng yêu mến sự tôn thờ Thánh Thề cũng như sự tôn sùng Mẹ Maria. Với sự trỗi dậy của Châu Âu, vị trì đứng đầu của Roma lan rộng trên đa số các Giáo Hội Chị Em và làm lu mờ một số ít.

Những công đồng đại kết thiên niên kỷ đầu tổ chức tại Châu Á. Với sự tập trung chú ý luân phiên thay đổi từ Kinh Thánh và đức tin sang những vấn đề về tín lý và luật, các công đồng  ở thiên niên kỷ thứ hai nầy  chuyển hướng về phương Tây. Và một đà đẩy chính trị song hành đã làm tê liệt các Giáo Hội phương Đông chỉ còn giữ các vai trò tượng trưng, trong khi Nghi Lễ La-tinh lan rộng khắp Châu Á. Ngay đến Công Đồng Vatican II mới nhất đây cũng giải quyềt chủ yếu các vấn đề liên quan đến phương Tây và thực hiện những cải cách hợp với xã hội trần tục hoá của nó hơn.

Châu Á có tiếng nói thấp bé và không có lực chọn về những cải cách nầy. Không kể sự nhượng bộ trong việc sử dụng ngôn ngữ địa phương vào việc phượng tự, thì tất cả mọi cải tổ phụng vụ đều không làm cho các truyền thống đức tin và thờ phượng sống động của Châu Á cảm nhận được. Chẳng hạn, ngay cả khi các Giáo Hội phương Đông khẩn thiết cầu xin có một ngày cố định cho lễ Phục Sinh được một số giám mục Châu Á hậu thuẫn, cũng không được ai để ý đến.

Trong cơn sóng thần những canh tân, việc tôn sùng Đức Maria tồn tại vì nó chủ yếu có nền tảng gia đình. Nhưng truyền thống tôn thờ Thánh Thể và cảm thức về cự linh thánh của các dân tộc chúng ta bị suy yếu và hủy hoại do cách lập luận thần học theo thuyết bất khả tri ngay cả trong các chủng viện. Giữa những rắc rối phức tạp như thế, các tín hữu Công giáo Châu Á sẽ đón chào Năm Thánh Linh Mục, không chỉ như một dcơ hội để cầu nguyện cho các linh mục và ơn gọi linh mục mà thôi, mà hơn hết là cho được ơn phục hồi một chức linh mục và một sự thờ phượng LẤY THÁNH THỂ LÀM TRUNG TÂM ĐIỂM. Bởi vì chỉ qua một chức linh mục lấy Thánh Thể làm trung tâm điểm, thì Giáo Hội mới có thể dưỡng nuôi các dân tộc chúng ta như là những cộng đồng Thánh Thể.

Vì Liên HĐGM Châu Á (FABC) cũng chuẩn bị họp khoáng đại về một chủ đề liên quan, sự tập trung chú ý toàn Châu lục nầy vào Thánh Thề và chức linh mục phải được nắm lấy như là một ơn muộn mằn để phục hồi Thánh Thể ở vị trí trung tâm đời sống các tín hữu Công giáo Á Châu.

Dù sao đi nữa, mặc dù FABC có nhiều Uỷ Ban để điều phối rất nhiều sinh hoạt, nó lại không có một ban ngành thường trực cho khía cạnh quan trọng nầy của đời sống Giáo Hội : thờ phượng và phụng vụ. Một ban phụ trách như thế sẽ có thể chống lại sự tràn ngập của tục hoá và thuyết bất khả tri đang làm sứt mẻ đức tin Thánh Thể giữa một số người trẻ Châu Á gồm cả các linh mục và tu sĩ. Ngay cả những phong trào thời thượng, dự tính làm Giáo Hội thành một bí tích, cũng không được trở thành một sự lẫn tránh khỏi nhu cầu chính yếu là phục hồi Bí Tích Cực Thánh nầy lại vị trí trung tâm của nó trong đời sống Kitô hữu.

 Chỉ trong một động lực đức tin như thế thì những công việc tông đồ công lý và hoà bình mới tìm thấy được ý nghĩa và lực đẩy tiến tới. Một động lực như thế có thể làm nhiều hơn cho việc canh tân Giáo Hội đích thực, mà cho tới nay vẫn bị nhốt kỹ trong vòng cương toả của luật lệ. Có thể thời gian đã điểm đối với đức tin Châu Á để đồng hành với Chúa Thánh Thể trong sứ mệnh đánh thức lại giới trẻ phương Tây. Sự hưởng ứng của họ sẽ lập lại một sự nhiệt tình thật sự chứ không chỉ mang tính tượng trưng và chào mừng Chúa Giêsu, lần nữa, với một câu “Thưa Thầy, Thầy đi đâu vậy?” [Domine, quo vadis?] tràn đầy niềm tin.

Nguồn : RESTORING THE EUCHARISTIC TO CENTRALITY WILL REVIVE FAITH,MISSION
"Living Church in Asia" by Hector Welgampola (UCAN Column số ngày 10.07.2009)

BTGH chuyển ngữ và giới thiệu

 

dongcong.net sưu tầm

 

<tiểu mục <trang nhà

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)