dongcong.net
 
   
 
 
 
 

 

 
Một Thoáng Suy Tư
 
 
Tầm Xuân phụ trách
 
<<<    

75-Bài tóm ý bài ging l kính các Thánh T Đo Vit nam,
Tối thứ Sáu 7 tháng 8 năm 2009
Của Đức Cha Jiame Soto, Giáo Phận Sacramento, CA
         

Khi chúng ta mừng kỷ niệm oai hùng của các thánh tử vì đạo Việt nam, chúng ta rùng mình kinh hãi mỗi lần suy niệm đến những thống khổ ghê rợn của các ngài.  Nhiều vị đã bị chém đầu, thân hình bị đánh đập và đầy đọa cách khủng khiếp . Kitô hữu bị đóng ấn TẢ ĐẠO trên mình. Nhiều gia đình và làng xóm Kitô hữu bị tiêu diệt. Tuy nhiên chúng ta cần phải chiêm ngưỡng những thống khổ hãi hùng trên. Nếu chúng ta không muốn nhìn đến những đau khổ và cái chết hãi hùng, thì lời ca ngợi của chúng ta sẽ trở nên trống rỗng.

          Sự đau khổ vĩ đại của các vị tử đạo cho chúng ta thấy niềm tin lớn lao của các ngài. Nỗi đau khôn tả của các vị tử đạo biểu lộ lòng yêu mến không bến bờ đối với Chúa Giêsu Kitô. Lòng yêu của Thánh Tâm Giêsu đã chiếu tỏ qua những vết thương cuả 117 anh chị em của Đức Kitô tử giá.

          Từ ngữ “tử vì đạo” (Martyr) và “hành hung” (torture) được dùng rất nhiều trong thời điểm này.  Thời nay có nhiều người lợi dụng danh nghĩa “Tử vì đạo” để đặt bomb nơi thành thị và giết chết nhiều người vô tội. Ở nhiều nơi trên thế giới, cách riêng miền Trung Đông, nhiều chính thể đã dùng những màn tra-tấn hãi-hùng để đạt mục tiêu của họ. 

          Ý nghĩa đích thực của từ ngữ “martyr” là chứng nhân. Người chết tử vì đạo là một chứng nhân cho sự thật giải phóng. Niềm tin của các vị tử đạo đã giải phóng họ. Theo thông điệp Veritatis Splendor của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phao-lo Đệ Nhị, sự tự do đích thực nhất chính là sự tử vì đạo.  Người làm chứng Kitô hữu được giải thóat khỏi sự sợ hãi và có thể tự tình trao ban chính bản thân cho Chúa Kitô. Qua việc hy sinh bản thân, sự thật được biểu lộ không phải chỉ là một tư tưởng trừu tượng hay một triết lý sống. Sự thật được biểu lộ chính là con người Đức Giêsu , Đấng đã chết để chúng ta được sống.

          Khi chúng ta tôn kính các vị thánh tử đạo Việt nam, chúng ta hãy làm mới lại ơn gọi của mọi người chúng ta, đó là ơn gọi làm chứng nhân cho Chúa Giêsu Kitô, Đấng đã hy sinh mạng sống mình để cho chúng ta được sống cách dồi dào. Có lẽ việc làm chứng của chúng ta sẽ không “anh hùng” như các vị tử đạo Việt nam. Nhưng việc làm chứng của chúng ta cũng sẽ “cá biệt” (personal) như các vị tử đạo Việt nam. “Cá biệt” ở đây có nghĩa là chúng ta trao ban chính bản thân, chính con người của chúng ta. Chúng ta trao tặng chính con người của mình qua những việc từ thiện, chung cũng như riêng. Quyết định hy sinh bản thân vì tha nhân, cách riêng những người nghèo, sẽ là một chứng tá cá biệt cho sự thật giải phóng, cho tình yêu ban tặng sự sống, và cho niềm hy vọng giải thoát. Qua cuộc sống này, chúng ta sẽ trở thành những chứng nhân sống động cho sự khôn ngoan và sức mạnh của Chúa Kitô tử giá.

          Chúng ta đang sống trong một thế giới bị đầy đọa bởi tội lỗi, bị thay hình đổi dạng bởi bạo tàn, và bị tiểu nhân hóa bởi tham lam. Như Ngài đã mời gọi các thánh anh hùng Tử Đạo Việt Nam, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta biến đổi nhân loại bằng nỗ lực cá nhân làm chứng cho sự thật về tình yêu da diết và trường tồn của Chúa Giêsu Kitô. Tình yêu này sẽ trở nên rõ ràng và mãnh liệt khi chúng ta chọn tình yêu và chọn hy hiến chính mình cho tha nhân.  Trong cách thức này, chúng ta có thể sánh vai với các Thánh Tử Đạo Việt nam và các thánh của mọi thế hệ.  Chúa Giêsu sẽ thanh luyện chúng ta như vàng được tinh luyện trong lò nung, và Ngài sẽ đón nhận chúng ta như lễ vật hy hiến.  Trong ngày thế mạt, chúng ta cũng sẽ được rạng ngời cùng với triều thần thiên quốc. Amen.

dongcong.net sưu tầm

<tiểu mục <trang nhà

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)