Chúa Nhật XV Thường Niên Năm A
 
 


HẠT GIỐNG TRỔ BÔNG

“Hạt được một trăm, hạt được sáu mươi, hạt được ba mươi” (Mt 13:23). Khả năng sinh sản của mỗi hạt lúa giống không đồng đều như Chúa Giêsu đã cắt nghĩa. Tuy không đồng đều nhưng kết quả tốt. Người chủ ruộng hài lòng về kết quả của mỗi hạt giống.

Nếu để ý chúng ta thấy rằng, Chúa Giêsu không dừng lại ở những hạt giống bị rơi trên vệ đường, những hạt rơi trên sỏi đá, hoặc những hạt rơi vào bụi gai. Nhưng Ngài nhấn mạnh hơn về khả năng sinh sản của những hạt giống tốt. Đây là điều phấn khởi mà chúng ta có thể dừng lại để khai triển và ứng dụng vào đời sống tâm linh và ân sủng của chính mình.

Tại sao lại có sự khác biệt như Chúa đã đề cập. Tại sao cũng là hạt giống tốt được gieo vào lòng đất, mà kết quả lại khác nhau. Và như Chúa Giêsu đã cắt nghĩa, thì đó là tùy thuộc khả năng và mầu mỡ của mỗi thửa đất, nơi mà hạt giống được gieo vào, và dĩ nhiên, cũng tùy theo mỗi hạt giống nữa.

Nhưng không giống như những hạt giống bình thường, lời của Chúa – hạt giống ân sủng - là lời hằng sống được ban phát đồng đều cho mỗi người. Còn khả năng sinh sản tùy thuộc vào mỗi tâm hồn, tức là mỗi mảnh đất làm nơi trổ sinh của hạt giống.

Theo Chúa Giêsu, có ba trường hợp khiến hạt giống bị hủy hoại, đó là vệ đường, sỏi đá và gai góc. Ngược lại, cũng có ba trường hợp hạt giống thu hoạch khác nhau: Hạt sinh được một trăm, hạt sáu mươi, và hạt ba mươi. Những con số này cho chúng ta một hình ảnh về những nỗ lực khác nhau về thái độ và sự cộng tác của con người.

Không phải đây là lần đầu tiên Chúa Giêsu dùng hình ảnh so sánh hết sức cụ thể để nói về sự đón tiếp, và thái độ nhiệt thành của con người đối với lời của Thiên Chúa. Trong một dịp khác khi đề cập đến lòng yêu mến của chúng ta dành cho Thiên Chúa, Ngài nói: “Các ngươi phải yêu mến Người hết lòng, hết trí khôn và hết sức các ngươi” (Mc 12:33). Ở một nơi khác nữa, khi nói về nỗ lực con người làm để bày tỏ lòng yêu mến đối với Thiên Chúa, Chúa Giêsu đã dùng hình ảnh ba người quản gia trung tín, khi xử dụng số vốn chủ trao, một người sinh lợi được 10 nén, người được 5 nén, và người khác được 2 nén.

Như vậy, qua hai hình ảnh trên, nếu đem ứng dụng vào dụ ngôn gieo giống, sẽ nói lên một cách rõ ràng về thái độ con người. Về cách thức đón nhận. Và về lòng nhiệt thành và yêu mến đối với Thiên Chúa.

Người làm lợi được 10 nén bạc, cũng giống như người yêu Chúa hết lòng của mình, và như hạt giống được gieo vào thửa đất mầu mỡ. Phần đất mầu mỡ là linh hồn đã được sửa sang, cày bừa, và dọn dẹp sạch cỏ rả. Tức là một đời sống biết từ bỏ, biết hy sinh, biết lắng nghe và thực hành lời Chúa. Bằng với lòng mến thiết tha và quyết tâm sống lời Chúa, cuộc sống ấy đã làm trổ sinh hoa trái tốt. Và hạt giống đã trổ sinh gấp 100.

Người làm lợi được 5 nén bạc, cũng giống như người yêu Chúa hết trí khôn của mình, và như hạt giống được gieo vào thửa ruộng tâm linh đã được cày bừa cẩn thận, nhưng không được mầu mỡ lắm. Ở đây sự thái độ đón nhận và yêu mến lời Chúa cũng như chính Chúa phải dừng lại ở trí khôn con người. Nó chưa thực sự đi vào trong tâm tình bằng những thao thức của con tim thiết tha, yêu mến. Nơi phần đất tâm linh này, hạt giống đã trổ sinh gấp 60.

Người làm lợi được 2 nén bạc, cũng giống như người yêu mến Chúa hết sức mình. Có nghĩa là không sốt sắng, và cũng không dùng đến đầu óc. Hạt giống này rơi vào ruộng tốt nhưng có lẽ cày bừa chưa được nhuần nhiễn. Tâm trí không suy niệm, tìm hiểu. Trái tim không tha thiết, đợi chờ. Và ở đây hạt giống chỉ trổ sinh gấp 30.

Bạn và tôi, chúng ta là những Kitô hữu thuộc loại thửa ruộng nào. Dĩ nhiên, dù là 30, 60, hay 100 vẫn là những thành quả tốt, đáng khen, cũng như các quản gia người sinh lời dù 2, 5, hay 10 nén. Nhưng bạn cũng như tôi, nếu chúng ta có khả năng và thời giờ thì tại sao không làm cho hạt giống trở nên 100?! Và đây chính là điều mà Chúa Giêsu đang mong mỏi nơi bạn, nơi tôi, cũng như nơi mỗi người chúng ta.

T.s. Trần Quang Huy Khanh

 

 

 
     

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)